Extra vergunningen en ontheffingen voor het organiseren van uw evenement

Naast de aanvraag voor een evenementenvergunning kan het zijn dat u extra vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken of het organiseren van een loterij. Hieronder ziet u welke vergunningen en/of ontheffingen voor uw evenement kunnen gelden.  

Wanneer u tijdens het evenement zwak-alcoholhoudende dranken wilt schenken, moet u in bezit zijn van een ontheffing artikel 35 Alcoholwet. Met het aanvraagformulier ‘Artikel 35 Alcoholwet’ kunt u dit aanvragen.

Het aanvraagformulier dient minimaal twaalf weken voorafgaand aan het evenement ontvangen te zijn. Let er op dat u het formulier zo uitgebreid invult en alle noodzakelijke bijlagen meestuurt. Het aanvraagformulier kunt u opsturen naar evenementen@dronten.nl.

De kosten hiervan zijn: € 123,45

Sterk alcoholhoudende dranken (alcoholpercentage minimaal 15%) mogen tijdens evenementen niet geschonken worden.

Aanvraagformulier Artikel 35 Alcoholwet

Voor tijdelijke bouwwerken (zoals een tent) of overige plaatsen (gebouw, of tijdelijke camping) moet in sommige gevallen een meldingsformulier Brandveilig gebruik ingediend worden. Deze is nodig als:

 • er wordt in een verblijfsruimte bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf verschaft aan meer dan tien personen;
 • het betreft een verblijfsruimte die bestemd is voor meer dan 150 personen tegelijk;
 • er wordt in een verblijfsruimte verzorging gebonden aan:
  • meer dan tien personen jonger dan twaalf jaar, of;
  • meer dan tien lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen.

Met het ‘formulier brandveilig gebruikkunt u dit melden. U kunt het formulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. Dit formulier dient minimaal vier weken voorafgaand aan uw activiteit ontvangen te zijn.

Let u er op dat u het formulier zo uitgebreid mogelijk invult:

 • een tekening van de situatie bijvoegt;
 • een plattegrond met maten (hierop moeten de voorwerpen staan die groter zijn dan 25m2);
 • een plattegrond van elke ruimte die bedoeld is voor meer dan 150 personen tegelijkertijd;
 • u geeft het maximaal aantal mensen aan dat in de ruimte zal zijn.

Een melding brandveilig gebruik is gratis.

Let op: Als u voor uw activiteit een evenementenvergunning nodig heeft, dan hoeft u niet apart de melding ‘brandveilig gebruik’ te maken. Dit wordt al meegenomen in het aanvraagformulier voor een evenementenvergunning. U hoeft ook geen melding ‘brandveilig gebruik’ te maken als er voor de betreffende activiteit al een vergunning voor brandveilig gebruik is afgegeven.

Formulier brandveilig gebruik

Er zijn twee soorten kansspelen:

 • de speler heeft geen invloed op de uitkomst van het spel. De prijswinnaar wordt bepaald door toeval. Bijvoorbeeld bij een loterij of een bingo;
 • prijsvragen waarbij de speler invloed heeft op de uitkomst van het spel. Bijvoorbeeld het oplossen van een puzzel of het meedoen aan een quiz.

Voorbeelden van kansspelen zijn:

 • kansspelautomaten;
 • loterijen;
 • bingo’s;
 • weddenschappen;
 • pokerwedstrijden;
 • online gokken;
 • promotionele kansspelen (bijvoorbeeld: Like&Win acties).

Wanneer heb ik een kansspelvergunning nodig?

Volgens de Wet op de kansspelen kunt u een vergunning krijgen als:

 • het doel van de actie van algemeen belang is;
 • tenminste de helft van de winst wordt gebruikt voor het doel waarvoor de actie is gehouden. De rest mag worden gebruikt voor de prijzen en andere kosten;
 • de prijzen en premies geen hogere waarde hebben dan €4500 (dan moet een aanvraag bij de Kansspelautoriteit worden ingediend).

Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een kansspelvergunning?

U dient hiervoor het formulier ‘Aanvraag kansspel’ in te vullen en te versturen naar apv@dronten.nl met daarin de volgende gegevens:

 • de opzet van het kansspel;
 • de periode waarin de loterij plaatsvindt;
 • het totaalbedrag aan prijzengeld;
 • de waarde van de hoogste prijs.

Binnen acht weken na uw aanvragen krijgt u bericht of u de vergunning krijgt. Aan het aanvragen van een kansspelvergunning zitten kosten verbonden. De kosten bedragen: €56,-

Formulier – aanvraag kansspel

Formulier – aanvraagformulier kansspelvergunning

Let op: Wanneer een prijs meer waard is dan € 454,- dan moet er kansspelbelasting over worden betaald. Kijk hier voor meer informatie over de kansspelvergunning.

Als u op uw evenement vuurwerk wilt afsteken, heeft u een toepassingsvergunning nodig van de Provincie Flevoland. Daarnaast moet u elke keer dat u vuurwerk gaat afsteken een melding doen of een ontbrandingstoestemming aanvragen bij de provincie Flevoland.

De ontbrandingstoestemming heeft u nodig als u bepaalde hoeveelheden of soorten vuurwerk wilt afsteken. Bijvoorbeeld:

 • professioneel vuurwerk;
 • consumentenvuurwerk (meer dan 200 kilogram);
 • theatervuurwerk (meer dan twintig kilogram).

Wilt u geen professioneel vuurwerk afsteken? Of minder vuurwerk? Dan doet u een ontbrandingsmelding.

Meer informatie vindt u op de website van Flevoland.

Let op: Zorg dat u een kopie van de aanvraag van de toepassingsvergunning en/of de meldingsaanvraag en de beschikking voor ontbranding toevoegt als bijlage aan de aanvraag voor een evenementenvergunning.