Evenement organiseren, melding of vergunning aanvragen

Een evenement is een ‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’.
Hieronder kunt u de toets doen of uw activiteit een evenement is:

 • Is uw activiteit voor iedereen toegankelijk? (let op: hiervan kan ook sprake zijn als er kaarten worden verkocht of reclame wordt gemaakt);
 • Heeft uw activiteit als hoofddoel om het publiek te vermaken?

Als u beide vragen kan beantwoorden met ‘Ja’ dan is er sprake van een evenement. Hiervoor zal u dan een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding moeten doen.

 • Het is een eendaags evenement;
 • Er zijn maximaal 100 personen gelijktijdig aanwezig;
 • Er wordt geen muziek of ander geluid ten gehore gebracht met een geluidsniveau hoger dan 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen/panden;
 • Het evenement vormt geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • Er worden voorwerpen geplaatst (tenten, podia) die kleiner zijn dan 25 vierkante meter (springkussens mogen groter zijn);
 • Het evenement vindt niet plaats op het water;
 • Het evenement vindt plaats op:
  maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur;
  vrijdag of zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur;
  zondag of feestdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur.

Heeft u alle vragen met een ja beantwoord?
Voor uw evenement geldt een meldingsplicht. U mag om die reden het formulier meldingsplichtig evenement per e-mail opsturen naar evenementen@dronten.nl.

Let erop dat u:
– dit formulier minimaal 15 werkdagen voor het evenement opgestuurd heeft;
– het formulier zo volledig en uitgebreid mogelijk invult (alle activiteiten en alle objecten die u plaatst benoemen);
– een plattegrond meestuurt. Op de plattegrond moeten ook alle objecten (tent, bbq, springkussen, podium enz) worden aangegeven.

Heeft u een vraag met nee beantwoord?
Uw evenement is vergunning plichtig. U mag om die reden het aanvraagformulier evenementenvergunning per e-mail opsturen naar evenementen@dronten.nl.

Let erop dat u:
– de aanvraag minimaal 12 weken voor het evenement heeft opgestuurd;
– het formulier zo uitgebreid mogelijk invult inclusief alle bijlagen;
– de behandelscan aanvraag evenementenvergunning meestuurt.

 

Melding evenement

Een melding van een evenement is gratis.

Evenementenvergunning

Het tarief voor het aanvragen van een evenementenvergunning wordt bepaald door het doen van een behandelscan. De behandelscan wordt door u als organisator gedaan. Een vergunningverlener van de gemeente controleert de behandelscan.

 • type A  € 203,70;
 • type B  € 523,80;
 • type B+ € 2444,45;
 • type C  € 6888,70.

Behandelscan aanvraag evenementenvergunning

Het kan zijn dat u als organisator van een activiteit een bewonersbudget of activiteitensubsidie kunt aanvragen.

Bewonersbudget

U kunt bewonersbudget aanvragen als u een evenement organiseert die de leefbaarheid in de buurt/wijken bevordert én de samenwerking stimuleert tussen (buurt)bewoners en de leefomgeving. Op de website hieronder kunt u kijken wat de precieze voorwaarden zijn en of u recht heeft op bewonersbudget.
Let op! Soms zult u eerst een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding Klein evenement moeten doen. Samen actief: bewonersbudget

Activiteitensubsidie

U kunt een activiteitensubsidie aanvragen als u een met het organiseren van uw evenement een prestatie, product of dienst levert voor inwoners van de gemeente Dronten. Een activiteitensubsidie 2022 is op twee verschillende manieren mogelijk:

 1. activiteitensubsidie voor een activiteit op één moment in 2022 (eenmalige activiteit). Deze subsidie moet minimaal twaalf weken voor het begin van de activiteit worden aangevraagd;
 2. activiteitensubsidie voor activiteiten gedurende een geheel of een deel van een kalenderjaar 2022. Deze subsidie moet worden aangevraagd voor 1 november 2021.

Let u erop dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Ook het veiligheidsplan met alle activiteiten, de begroting van de activiteit en een recente balans van uw organisatie meestuurt? U kunt een subsidie aanvragen wanneer er een tekort is op de begroting. Wanneer u geen balans kunt aanleveren, dient u dit te verklaren in een begeleidende brief. Uw aanvraag kan dan ook in behandeling genomen worden zonder recente balans. Een aanvraag zonder deze documenten wordt niet in behandeling genomen. In de begroting geeft u aan welke kosten u gaat maken voor het organiseren van uw activiteit. In artikel 8 van de subsidieregeling ziet u welke kosten subsidiabel zijn. Op de website vindt u meer informatie over de activiteitensubsidie, waaronder het aanvraagformulier van de activiteitensubsidie en de subsidieregeling. Let op: Soms zult u eerst een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding Klein evenement moeten doen. Activiteitensubsidie