Ondersteuning bij het vinden van werk

Bent u ziek of heeft u een beperking maar wilt u wel graag aan het werk? Dan kan dat misschien wel met ‘beschut werk’. Dit betekent dat u kunt werken door begeleiding en aanpassing van uw werkplek. Als u recht heeft op beschut werk, zorgen wij dat u een beschutte werkplek krijgt.

U vraagt dan eerst een Beoordeling arbeidsvermogen aan bij UWV. Dit kunt u via de website van het UWV doen. Dit betekent dat UWV onderzoekt of u nog kunt werken. En zo ja, wat u kunt doen. Een uitkomst kan bijvoorbeeld zijn:

  • dat u begeleiding bij het werk nodig heeft;
  • dat u een aanpassing van uw werkplek nodig heeft;
  • dat u alleen beschut werk kunt doen.

Deze uitkomst noemen we ook wel uw ‘arbeidsvermogen’. Na dit onderzoek van UWV bepalen wij of u recht heeft op beschut werk.

Dat kan een fysieke aanpassing zijn. Bijvoorbeeld een bureau of stoel die speciaal voor u gemaakt is. Maar het kan ook een aanpassing zijn in uw werkschema. Zodat u op uw eigen tempo of in uw eigen tijd kan werken.

Er is dan iemand die met u meedenkt over uitdagingen in het werk. Bijvoorbeeld door het werk op te delen in haalbare onderdelen, zodat u weet waar u mee bezig bent. Maar het kan ook gaan over hoe u omgaat met collega’s. U krijgt de begeleiding waar u het nodig heeft.