Jobcoach

Een jobcoach begeleidt mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking naar of in een baan als het werk zonder ondersteuning niet lukt. U krijgt dus alleen ondersteuning van een jobcoach als dit noodzakelijk is.

Een jobcoach kan u gedurende een langere periode op vaste tijden ondersteunen tijdens uw taken. Het is de bedoeling dat u uiteindelijk zonder begeleiding bij een reguliere werkgever aan het werk kan gaan.

De gemeente kan u ondersteuning bieden bij een leer-werktraject. U hoeft hiervoor niets te doen. U kunt ook zelf bij de gemeente aangeven dat u graag een jobcoach wilt, bijvoorbeeld bij uw re-integratieconsulent of gids.