Begeleiding door re-integratieconsulent of gids

Krijgt u een uitkering? Dan heeft u een re-integratieconsulent of gids. De re-integratieconsulent of gids helpt u om weer aan het werk te gaan.

De re-integratiecoach of gids maakt samen met u een plan van aanpak.

In dit plan van aanpak staat wat u gaat doen om uw kans op werk te vergroten. Denk aan het volgen van een cursus, vrijwilligerswerk of persoonlijke coaching. Voor iedereen ziet het plan van aanpak er anders uit. Bent u het eens met uw plan van aanpak? Dan ondertekent u het. Dat betekent dat u belooft om zich aan het plan van aanpak te houden.

Hebt u een uitkering, dan gelden de volgende arbeidsverplichtingen:
• op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mededeling van alle feiten en omstandigheden doen, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op uw arbeidsinschakeling of het recht op bijstand;
• geregistreerd zijn als werkzoekende bij het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV WERKbedrijf). Dit gaat automatisch;
• naar vermogen algemeen geaccepteerde arbeid verkrijgen en aanvaarden;
• gebruik te maken van een door het college aangeboden voorziening, waaronder begrepen sociale activering, gericht op arbeidsinschakeling, alsmede mee te werken aaneen onderzoek naar uw mogelijkheden tot arbeidsinschakeling en, indien van toepassing, mee te werken aan het opstellen, uitvoeren en evalueren van een plan van aanpak als bedoeld in artikel 44a Participatiewet;
• naar vermogen door het college opgedragen onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten die worden verricht naast of in aanvulling op reguliere arbeid en die niet leiden tot verdringing op de arbeidsmarkt.

 Daarnaast gelden de volgende eisen:
• aangeboden werk aanvaarden en behouden;
• inschrijven bij uitzendbureaus;
• eerst naar werk zoeken in een nieuwe regio, voordat u verhuist;     
• maximaal 3 uur per dag reizen als dit nodig is om werk te krijgen;
• verhuizen als het niet mogelijk is om binnen 3 uur reizen per dag werk te vinden (maar wel elders voor tenminste een jaar met een beloning tenminste net zo hoog als de bijstand);
• er alles aan doen om benodigde kennis en vaardigheden te verkrijgen en behouden, waaronder het beheersen van de Nederlandse taal;
• het verkrijgen van werk niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag.

Ontheffing arbeidsverplichtingen
Soms hoeft u (tijdelijk) niet te solliciteren. Bijvoorbeeld als u werkervaring opdoet of vrijwilligerswerk doet. Overleg dit altijd eerst met uw re-integratieconsulent/gids. Houdt u zich niet aan de afspraken? Dan kan de gemeente uw uitkering verlagen of zelfs beëindigen. 

Als u een uitkering ontvangt, kan de gemeente u verplichten om een tegenprestatie te verrichten.

Tegenprestatie
De tegenprestatie bestaat uit de plicht om onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden te verrichten in de samenleving als tegenprestatie voor het ontvangen van een uitkering. Denk aan vrijwilligerswerk, mantelzorg, etc. De gemeente beslist of u verplicht bent om een tegenprestatie te leveren. Doet u dit niet? Dan kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.

Persoonlijke omstandigheden
De gemeente houdt bij het verplichten van de tegenprestatie rekening met uw persoonlijke omstandigheden. Hierbij kunt u denken aan leeftijd, opleiding, werkervaring en andere relevante omstandigheden. U hoeft geen tegenprestatie te doen als u volledig bent vrijgesteld van de arbeidsverplichtingen.

Voordat u met vrijwilligerswerk begint, moet u toestemming vragen aan uw re-integratieconsulent/gids. De consulent/gids controleert of aan de voorwaarden wordt voldaan. Het vrijwilligerswerk in Dronten wordt ondersteund door Matchpoint Vrijwilligerswerk (De Meerpaal).

Hebt u een uitkering, dan kunt u het volgende doen:
• u kunt voor meer informatie terecht bij uw re-integratieconsulent of Matchpoint Vrijwilligerswerk;
• u kunt ook zelf op zoek gaan. Hebt u vrijwilligerswerk gevonden? Neem dan contact op met de re-integratieconsulent/gids;
• informeer ook bij de gemeente of u recht hebt op een vrijlating van de vergoeding.

Ben ik verzekerd als ik vrijwilligerswerk doe?
Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Bent u vrijwilliger? Dan bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit betekent dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. U hoeft niets te doen.

Wat moet ik doen bij schade?
Vraag het schadeformulier op bij de gemeente, vul het in en lever het bij de gemeente in.

Voorwaarden
Elke vrijwilliger en mantelzorger is verzekerd bij de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het maakt niet uit hoe oud u bent, welk vrijwilligerswerk u doet of hoe vaak u dit doet. Ook als u een maatschappelijke stage doet bent u verzekerd. Bent u vrijwilliger bij de brandweer of politie? Dan bent u niet verzekerd via deze verzekering.