Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Iedereen heeft weleens hulp of ondersteuning nodig. Vaak kunt u daarvoor terecht bij familie, vrienden of buren. Maar soms is professionele ondersteuning nodig. Zulke ondersteuning kunt u bij de gemeente aanvragen. De wet die we hiervoor gebruiken is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is ervoor te zorgen dat iedereen kan blijven meedoen in onze samenleving.

Twijfelt u of de gemeente u kan helpen met uw vraag? De Rijksoverheid heeft de website regelhulp.nl die u helpt bij het zoeken van zorg en hulp.

U kunt op de volgende manieren ondersteuning aanvragen:

  • U kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier;
  • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
  • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Na de melding volgt er een gesprek met u en eventueel uw netwerk met een medewerker van de gemeente. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. Wij ontvangen op dit moment veel nieuwe meldingen. Hierdoor is er een wachtlijst ontstaan en daardoor kan het enige tijd duren voordat het gesprek daadwerkelijk kan plaatsvinden. De gids kijkt samen met u naar de hulp die passend is in de situatie. Dit hoeft niet altijd een maatwerkvoorziening te zijn. Een algemene voorziening kan ook passend zijn.

Er zijn verschillende opties voor ondersteuning. Hieronder worden de opties kort uitgelegd.

Hulp in huis en in de buurt

Hulp in het huishouden
U woont zelfstandig, maar het lukt u niet (meer) om uw huis op orde te houden. U kunt bijvoorbeeld niet meer stofzuigen, stoffen en de badkamer doen. Als er niemand in uw omgeving is die u daarbij kan helpen, dan kan de gemeente u helpen. Lees er meer over op de pagina Hulp in het huishouden.

Dagbesteding
Als u moeite heeft bij het invullen van de dag en uzelf niet goed (meer) kunt redden, kunt u ondersteuning krijgen. Wij kunnen u dagbesteding aanbieden. Dagbesteding zijn activiteiten waardoor u een zinvolle dag heeft. Ook kan dagbesteding zorgen voor structuur, u werkt aan uw zelfredzaamheid en het kan uw mantelzorger ontlasten. De activiteiten vinden één of meerdere dagdelen per week (onder begeleiding) plaats in een groep.

Begeleiding
Als het u niet lukt om de normale dagelijkse activiteiten te doen, kunt u hier ondersteuning bij krijgen. De begeleider kan u bijvoorbeeld helpen om structuur aan te brengen in uw dag. Ook kan de begeleider helpen bij het doen van uw administratie en het beheren van uw financiën. U doet het zelf, de begeleider neemt het niet over. Lees er meer over op de pagina Individuele begeleiding.

Aanpassing in huis

Prettig wonen is belangrijk. Aanpassingen in uw huis kunnen voor meer woonplezier zorgen Hiervoor zijn handige hulpmiddelen te huur, te leen en te koop. Zoals een verhoogd toilet, douchestoel of traplift. Misschien kan een familielid, buur, vriend of kennis u helpen met het plaatsen ervan. Soms is het nodig om uw woning aan te passen. Bijvoorbeeld om deze drempelvrij te maken voor een rolstoel of rollator.

Hulpmiddelen en Vervoer

Hulpmiddelen en Vervoersvoorzieningen worden verstrekt zodat u zich beter kan verplaatsen en zo kan deelnemen aan de samenleving. Enkele voorbeelden zijn:

  • Wmo-vervoer per regiotaxi of rolstoeltaxi, meer informatie vindt u hier;
  • Een scootmobiel;
  • Een rolstoel;
  • Een parkeerkaart voor gehandicapten.

Activiteiten en ondersteuning in uw buurt

Er zijn verschillende organisaties binnen gemeente Dronten bij wie u terecht kan voor verschillende (hulp)vragen. Dit kan gaan over gezondheid, inkomen of werk. Daarnaast worden er ook verschillende activiteiten georganiseerd voor alle inwoners. In dit document staan de verschillende organisaties en telefoonnummers.

Ondersteuning voor mantelzorgers

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd. Zorgt u voor een partner, vriend(in), kind, buurman, buurvrouw? Dan kunt u de gemeente vragen u te begeleiden en helpen bij het uitvoeren van deze zware taak.

Een van de mogelijkheden die de gemeente kan bieden is kortdurend verblijf ook wel respijtzorg genoemd. De zorg voor iemand met een langdurende ziekte, een lichamelijke, verstandelijke en/of geestelijke beperking kan heel intensief zijn. Om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten kan kortdurend verblijf worden ingezet. In de meeste gevallen zal de inwoner die zorg nodig heeft, ergens anders logeren zodat de mantelzorger even geen hulp/zorg hoeft te geven. Kortdurend verblijf is een aanvulling op het wonen in een thuissituatie. Het is bedoeld om ervoor te zorgen dat een mantelzorger niet overbelast raakt.

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang

Beschermd wonen
Heeft u ernstige psychische klachten? Dan is zelfstandig wonen soms (tijdelijk) niet mogelijk. Is mantelzorg of andere hulp niet genoeg? Beschermd wonen kan een oplossing zijn.
Beschermde woonvormen staan in een gewone woonwijk. Soms bestaat zo’n woonvorm uit appartementen waar mensen zelfstandig wonen. Vaak zijn er ook groepswoningen. Er is iedere dag begeleiding. De hulpverleners zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Maatschappelijke opvang
Heeft u of kent u iemand die geen dak boven hun heeft? Dan kan de maatschappelijke opvang u helpen. De maatschappelijke opvang biedt tijdelijk onderdak, begeleiding, informatie en advies aan dakloze personen.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Kiest u voor een pgb? Dan bepaalt u zelf bij wie u uw hulp inkoopt. Het is belangrijk dat u goed kunt aangeven met welk doel deze hulp nodig is. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Bij pgb ontvangt u zelf geen geld: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw hulpverleners. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2023 vindt u een uitgebreide omschrijving welke specifieke regels voor pgb gelden.

Vindt u het lastig om uw vraag uit te leggen aan de gemeente? Of wilt u iemand die helpt om u goed voor te bereiden op een gesprek met de gemeente? Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan u helpen of meedenken bij het organiseren van zorg of ondersteuning. De onafhankelijke cliëntondersteuner een professional of vrijwilliger die u graag bij staat en alle mogelijkheden voor zorg en hulp in de regio kent. De onafhankelijke cliëntondersteuner zoekt samen met u en uw netwerk naar oplossingen van uw (zorg-)vragen en geeft advies. Een cliëntondersteuner kan ook met u meegaan naar gesprekken met de gemeente. Ook als u een vraag heeft over de wet langdurige zorg (wlz) kunt u hulp ontvangen van een cliëntondersteuner. Lees er meer over op de pagina over cliëntondersteuning.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis.

Hoe vindt u een onafhankelijke cliëntondersteuner?
Als inwoner kunt u zelf bij verschillende organisaties vragen om cliëntondersteuning of u kunt bij de gids terecht voor meer informatie. De gemeente Dronten heeft een contract voor cliëntondersteuning met Cliëntenbelang. Zij zijn te bereiken via dronten@clientenbelang.nl of via het telefoonnummer: 085-400 0806.

Daarnaast is er een aantal organisaties die cliëntondersteuning via vrijwilligers aanbiedt. Inwoners kunnen hier ook gebruik van maken, maar dienen dan zelf contact te leggen met de organisatie.

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een klein deel zelf. Dat noemen we een eigen bijdrage. U betaalt maximaal € 20,60 per maand. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • U betaalt geen eigen bijdrage als u gebruikmaakt van de collectiviteitsverzekering van de gemeente of als u een rolstoel ontvangt vanuit de Wmo;
  • Er horen extra kosten bij het gebruik van de regiotaxi, de was-service, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze kosten staan vermeld in de Verordening Sociaal Domein gemeente Dronten 2022.

Een overzicht van het zorgaanbod vindt u op deze pagina.

 

De wijkspreekuren van Swifterbant en Biddinghuizen zijn weer van start!

Heeft u vragen over zorg, ondersteuning, opvoeden of wonen? Of vragen over werk, schulden, inkomen of vrijwilligerswerk? Stel ze dan bij het inloopspreekuur van de wijknetwerken.

Bij het inloopspreekuur zijn verschillende organisaties aanwezig: politie, OFW, MDF, De Meerpaal Welzijn en gemeente Dronten.

Biddinghuizen: elke woensdag van 13:00 tot 14:00 in De Binding
Swifterbant: elke dinsdag 13:00-14:00 in het Multi Functioneel Centrum ‘De Kombuis’ aan de Schutsluis 13