Hulp bij het huishouden

Voor het schoonmaken en opgeruimd houden van uw huis kunt u zelf hulp regelen of via de gemeente hulp vragen.

Zelf hulp regelen kunt u door:

  • familie of vrienden te vragen om u te helpen;
  • op de website van drontenwijzer.nl te kijken voor meer tips om het huishouden makkelijker te maken.

De gemeente biedt huishoudelijke ondersteuning op grond van de Wmo. Kunt u de benodigde hulp voor uw huishouden vergoed krijgen op een andere manier dan uit de Wmo? Maak daar dan eerst gebruik van. Denk aan een vergoeding uit de Wet langdurigezorg of van uw zorgverzekering.

De gemeente bepaalt samen met u welke hulp u krijgt. De gemeente kan u een vergoeding (persoonsgebonden budget) geven voor de kosten van huishoudelijke hulp. In dat geval moet u zelf een hulp in de huishouding zoeken en de financiën regelen.

Het is ook mogelijk dat de gemeente zorgt dat u huishoudelijke hulp krijgt. Hiervoor heeft de gemeente contracten afgesloten met diverse leveranciers van huishoudelijke hulp.

Een verzoek voor ondersteuning kan op de volgende manier worden ingediend:

  • U maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • U doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met het klantcontactcentrum op het nummer 140321;
  • U kunt ons een e-mail sturen. Ons e-mailadres is gemeente@dronten.nl
  • U kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u bezwaar maken.

De gemeente vraagt u een eigen bijdrage als u een voorziening gaat gebruiken. Deze bijdrage hangt af van uw inkomen, uw persoonlijke situatie en van de voorziening waar het om gaat.

Zodra wij uw verzoek hebben gekregen, sturen wij u per post of e-mail een bevestiging. Zo weet u dat uw verzoek voor ondersteuning goed is ontvangen. Het kan zijn dat wij u een aantal aanvullende vragen willen stellen. Dan nodigen wij u uit voor een gesprek. Vindt u het moeilijk om uw verzoek goed te verwoorden of toe te lichten? U kunt gratis gebruik maken van een cliëntondersteuner. Als uw verzoek duidelijk is, wordt deze ingediend. Meer informatie hierover vindt u onder het kopje ‘werkwijze verzoek’. Omdat u als inwoner uw situatie zelf het best kunt beoordelen en vaak weet wat u kan helpen, is het ook mogelijk om zelf een plan op te stellen. In dit plan schrijft u over uw persoonlijke situatie en wat u wilt bereiken met uw verzoek.