Hulp bij het huishouden

Voor het schoonmaken en opgeruimd houden van uw huis kunt u zelf hulp regelen of via de gemeente hulp vragen.

U kunt zelf hulp regelen door:

  • familie of vrienden te vragen om u te helpen;
  • een hulp in te huren bijvoorbeeld via espria, witte werkster, hlprs of prikbord in de supermarkt.

Wanneer het u niet lukt om dit zelf te regelen, kunt u ondersteuning aanvragen bij de gemeente. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2023 vindt u een uitgebreide omschrijving van de huishoudelijke taken.

Wachttijd inzet huishoudelijke hulp
Zoals u mogelijk al heeft gehoord of misschien zelfs heeft ervaren is er een tekort aan huishoudelijke hulpen. Dit is een landelijk probleem. Hierdoor kan er voor het krijgen van huishoudelijke hulp via de Wmo een wachttijd zijn.

Wanneer u zich bij de Wmo aanmeldt voor huishoudelijke hulp wordt er, zoals gebruikelijk eerst gekeken wat u en/of mensen in uw omgeving nog zelf kunnen regelen. Als blijkt dat u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp betekent dit voor nu dat het zou kunnen dat u op een wachtlijst komt te staan. De wachttijd kan per aanbieder verschillen van enkele weken tot een paar maanden.

De vraag naar hulp in het huishouden is de afgelopen periode toegenomen. Dit komt onder andere doordat mensen steeds ouder worden en langer zelfstandig thuis wonen. Daarnaast is er momenteel sprake van krapte op de arbeidsmarkt, wat het voor aanbieders moeilijk maakt nieuwe huishoudelijke hulpen te vinden. Samen met de gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp zijn we hard opzoek naar oplossingen om de wachtlijst te verkorten.

Indien uw situatie verandert / verslechtert en inzet van hulp in het huishouden wordt dringender kun u altijd contact opnemen met uw Gids van de gemeente, zij kunnen met u gaan zoeken naar een passende oplossing.

U kunt op de volgende manieren ondersteuning aanvragen:

  • u kunt digitaal uw melding indienen via een E-formulier.
  • u maakt een afspraak bij de balie van het gemeentehuis en u doet uw verzoek mondeling;
  • u doet een telefonisch verzoek. U kunt hiervoor bellen met de gemeente via het nummer 14 0321;
  • u kunt ons een e-mail sturen. Ons e-mailadres is gemeente@dronten.nl;
  • u kunt uw verzoek per post versturen. U kunt uw brief sturen naar Gemeente Dronten, Postbus 100, 8250 AC Dronten.

Na de aanvraag volgt er een gesprek met een medewerker van de gemeente Dronten met u en eventueel uw netwerk. Dit gesprek kan telefonisch of bij u thuis plaatsvinden. Deze medewerker wordt ook wel een gids genoemd. Tijdens dit gesprek brengt de gids de situatie in kaart. De gids kijkt samen met u naar de hulp die passend is in de situatie. Dit hoeft niet altijd een maatwerkvoorziening te zijn. Een algemene voorziening kan ook passend zijn.

Krijgt u hulp vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Dan kunt u kiezen tussen zorg in natura en een persoonsgebonden budget (pgb).

Kiest u voor zorg in natura? Dan krijgt u hulp van een zorgverlener die een contract met de gemeente heeft. Dit betekent dat de gemeente de zorg regelt die bij uw situatie past.

Kiest u voor een pgb? Dan bepaalt u zelf bij wie u uw hulp inkoopt. Het is belangrijk dat u goed kunt aangeven met welk doel deze hulp nodig is. Met een pgb moet u een aantal dingen zelf kunnen regelen. U sluit bijvoorbeeld zorgovereenkomsten met hulpverleners. Ook moet u goed met geld om kunnen gaan en een administratie bijhouden. Bij pgb ontvangt u zelf geen geld: de Sociale Verzekeringsbank (SVB) betaalt uw hulpverleners. In de Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning 2023 vindt u een uitgebreide omschrijving welke specifieke regels voor pgb gelden.

Als u ondersteuning krijgt vanuit de Wmo, betaalt u een klein deel zelf. Dat noemen we een eigen bijdrage. U betaalt maximaal €19,- per maand. Er zijn een paar uitzonderingen:

  • u betaalt geen eigen bijdrage als u gebruikmaakt van de collectiviteitsverzekering van de gemeente of als u een rolstoel ontvangt vanuit de Wmo;
  • er horen extra kosten bij het gebruik van de regiotaxi, de was-service, beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Deze kosten staan vermeld in de Verordening Sociaal Domein gemeente Dronten 2022.

Een overzicht van het zorgaanbod vindt u op deze pagina.