Overzicht aanbieders

In de gemeente Dronten zijn contracten afgesloten voor verschillende type ondersteuningen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders per type.

Begeleiding bij lichamelijke, zintuigelijke of chronische klachten

Begeleiding bij psychosociale of psychiatrische problematiek

Begeleiding bij (licht) verstandelijke beperking

Begeleiding als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH)

Begeleiding voor inwoners met een andere culture achtergrond