Overzicht aanbieders

In de gemeente Dronten zijn contracten afgesloten voor verschillende type ondersteuningen. Hieronder vindt u een overzicht van de aanbieders per type.

Begeleiding bij ouderdomsklachten

Begeleiding bij lichamelijke, zintuigelijke of chronische ziekte

Begeleiding bij psychosociale of psychiatrische problematiek

Begeleiding bij autisme spectrum stoornis

Begeleiding bij (licht) verstandelijke beperking

Begeleiding als gevolg van niet aangeboren hersenletsel (NAH)