Bijzondere bijstand aanvragen

Heeft u een laag inkomen en heeft u door bijzondere omstandigheden extra kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u soms een vergoeding aanvragen. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten voor rechtsbijstand zijn of bewindvoering. Deze vergoeding noemen we bijzondere bijstand.

Medische kosten worden in principe niet vergoed, omdat wij een collectieve zorgverzekering aanbieden bij Univé . De bijzondere bijstand is nooit hoger dan de kosten. Ook kan een maximumvergoeding of richtprijs gelden.

U komt in aanmerking voor bijzondere bijstand, als:

  • u een laag inkomen heeft (op of rond bijstandsniveau);
  • u een vermogen heeft dat lager is dan € 7.575 (alleenstaande) of € 15.150 (alleenstaande ouder of gehuwden/samenwonenden);
  • het gaat om de vergoeding van noodzakelijke kosten die normaal gesproken niet gemaakt worden, maar nu door bijzondere omstandigheden wel.

Binnen acht weken ontvangt u van de gemeente bericht of u in aanmerking komt voor de aangevraagde bijzondere bijstand.

Zo snel mogelijk na het ontstaan van de kosten, maar in ieder geval binnen twee maanden.

Er is een uitzondering. De termijn van twee maanden geldt niet voor kosten lager dan € 50,00. Deze kosten moet u opsparen. Wanneer u meerdere lage kosten hebt die gezamenlijk meer dan € 50,00 bedragen, kunt u een aanvraag doen.

Komt u jaarlijks niet boven de € 50,00 uit met uw kosten, dan kunt u in december van dat jaar een aanvraag doen. Wanneer één van de kosten zelf al hoger is dan € 50,00 geldt de hoofdregel en moet u deze aanvraag binnen twee maanden na ontstaan doen.