Inkomenstoeslag

Heeft u minimaal drie jaar lang een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen.

De toeslag is in 2024:

  • € 300,00 voor een alleenstaande;
  • € 500,00 voor een alleenstaande ouder met inwonende kinderen;
  • € 400,00 voor getrouwd of samenwonenden zonder inwonende kinderen;
  • € 500,00 voor getrouwd of samenwonenden met inwonende kinderen.

De toeslag wordt met € 50,00 verhoogd voor elk inwonend kind van 12 tot 18 jaar in het gezin.

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen. Ook kan het aanvraagformulier worden opgehaald bij de receptie van het gemeentehuis.

De aanvraag duurt maximaal acht weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens.
Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Voor uw aanvraag heeft u ook bewijsstukken nodig. Welke dat zijn, staat in het formulier. De bewijsstukken voegt u bij het aanvraagformulier. U verstuurt het ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken per post. Of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis.

• U bent (allebei) tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• U bent geen student of scholier;
• U hebt de afgelopen twaalf maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
• Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm. Als u met meerdere mensen of met meerderjarige kinderen woonachtig bent, gelden afwijkende normen. Informeer bij het team Bijzondere regelingen welke norm voor u van toepassing is;

Uw situatie 110% van de geldende bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag
Alleenstaande (ouder) € 1.341,60
Gehuwden/samenwonenden € 1.916,57

•Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is niet hoger dan de voor u geldende grens.

Uw situatie vermogensgrens
Alleenstaande € 7.575
Alleenstaande ouders en gehuwden/samenwonenden € 15.150

Uw re-integratieconsulent/gids kijkt of het voor u/uw partner mogelijk is om binnen 12 maanden een inkomen te krijgen. De grens van dit inkomen kunt u vinden in de tabel hierboven. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met uw kennis en mogelijkheden. Daarnaast wordt er ook gekeken wat u heeft gedaan om een beter inkomen te krijgen. Als het krijgen van hoger inkomen wel mogelijk is, maar u heeft hier niet voldoende aan meegewerkt, dan heeft u geen recht op deze toeslag.