Verhuizen naar Nederland

Komt u voor het eerst in Nederland wonen en bent u van plan om langer dan vier maanden te blijven? Schrijft u zich dan binnen vijf dagen in bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

Neem uw buitenlandse documenten mee. Denk aan uw identiteitsbewijs, geboorteakte, huwelijksakte of een echtscheidingsakte. De akten mogen in principe niet ouder zijn dan 6 maanden. Bij sommige documenten moet eerst worden gecheckt of ze echt zijn. Dit heet legalisatie. Op de website www.nederlandwereldwijd.nl vindt u de informatie. U kunt zoeken op uw eigen land en dan gaat u naar: legaliseren van documenten. De gemeente kan u ook vertellen of dit bij uw documenten het geval is.

Het inschrijven doet u persoonlijk, bij de balie van het gemeentehuis. Wilt u uw partner en/of kinderen ook inschrijven? Dan is het de bedoeling dat ook zij persoonlijk verschijnen bij de inschrijving. U heeft bij eerste inschrijving of bij een hervestiging een koop/huurovereenkomst of een toestemming van inwoning nodig.

U kunt zich inschrijven als u legaal in Nederland bent. Dit heet rechtmatig verblijf. Uw verblijf is rechtmatig in de volgende gevallen:

  • U hebt de Nederlandse nationaliteit;
  • U hebt de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie;
  • U hebt een geldige verblijfsvergunning;
  • U mag de beslissing op uw aanvraag om een verblijfsvergunning in Nederland afwachten.