Verhuizen in of naar de gemeente Dronten

Gaat u verhuizen? Dan geeft u dat door aan de gemeente waar u gaat wonen. Doet u dit uiterlijk 5 dagen na de verhuizing. Het kan natuurlijk ook eerder, maximaal 4 weken voor de verhuizing.

U kunt uw verhuizen op verschillende manieren doorgeven aan ons:

 1. Online met uw DigiD;
 2. Of schriftelijk via het adreswijzigingsformulier. Stuur ook een kopie mee van uw geldige paspoort of identiteitskaart. Verhuist u naar een studentenwoning? Stuur dan een kopie van uw huurovereenkomst mee.

 

Wij verwerken uw verhuizing in onze administratie. Wij houden hierbij de door u opgegeven verhuisdatum aan. Ligt uw verhuizing in de toekomst dan wordt dit verwerkt op de dag van de door uw opgegeven verhuisdatum. U ontvangt hiervan een bevestiging. U kunt uw nieuwe gegevens inzien via de website van Mijn Overheid. U hebt hiervoor uw DigiD nodig. De wijzigingen staan vermeld onder het tabblad persoonlijke gegevens.

U kunt een verhuizing doorgeven voor:

 • uw echtgenoot of partner met wie u een geregistreerd partnerschap heeft;
 • uw kinderen.

Verhuist u zelf mee? Dan geeft u bij het doorgeven van uw verhuizing ook uw partner en kinderen op. Dit kan online heel makkelijk. Verhuist u zelf niet mee? Dan moet u de verhuizing schriftelijk doorgeven. Onder de vraag ‘hoe geef ik mijn verhuizing door bij gemeente Dronten?’ leest u hoe dat moet.

Hiernaast zijn er nog een paar situaties waarin u de verhuizing van een ander kunt doorgeven:

 • U kunt de verhuizing doorgeven voor uw ouders. Maar alleen als u ouder dan 18 bent en met uw ouders meeverhuist;
 • U kunt de verhuizing doorgeven voor uw kind dat 18 jaar of ouder is. Maar alleen als u met uw kind meeverhuist;
 • U kunt de verhuizing van een ander doorgeven als u een schriftelijke machtiging hebt van die ander;
 • Ben u het hoofd van een instelling voor gezondheidszorg? Dan mag u de verhuizing doorgeven van personen die in uw instelling wonen.

U geeft uw verhuizing door aan de gemeente waar u gaat wonen. U wordt automatisch uitgeschreven uit onze gemeente. Voorzieningen zoals bijvoorbeeld een gehandicaptenparkeerkaart of traplift gaan niet automatisch over naar uw nieuwe gemeente. Informeer in uw nieuwe woonplaats wat u moet doen om hiervoor in aanmerking te komen. 

Hiervoor maakt u een afspraak bij de gemeente. Geef daarbij aan waarom u een briefadres nodig hebt. Verder neemt u het volgende mee naar de afspraak:

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • een toestemmingsverklaring van de hoofdbewoner;
 • een kopie van een geldig paspoort of identiteitskaart van de hoofdbewoner;
 • een overzicht van alle adressen en/of locaties waar u verwacht de komende 6 maanden te verblijven. Met daarbij hoe lang u wilt blijven op die adressen.

In 2 situaties:

 • als u jonger dan 16 jaar bent. Uw ouders of verzorger moeten dan uw verhuizing doorgeven;
 • als u onder curatele staat. Uw curator moet de verhuizing dan doorgeven. Dit kan alleen schriftelijk of met een afspraak op het gemeentehuis.

Uw adres staat in de basisregistratie personen BRP. Een aantal organisaties mogen de BRP gebruiken. Bijvoorbeeld de Belastingdienst, het UWV of de politie. Deze organisaties krijgen een bericht van uw verhuizing. Zij gebruiken deze gegevens alleen om hun werk goed te kunnen doen. Wilt u meer weten over de organisaties die de BRP mogen gebruiken? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.

 

Een verhuizing doorgeven is gratis.