Attestatie de Vita

Met een attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. U kunt makkelijk en snel online een afspraak maken. Heeft u het document alleen voor gebruik in Nederland nodig? Vraag dan een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan.

  • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart;
  • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag;
  • vraagt u de attestatie de vita aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig.

U kunt de attestatie de vita alleen aanvragen in het gemeentehuis. Het document krijgt u dan direct mee.

De kosten voor een attestatie de vita zijn € 16,60.