Uittreksel of afschrift burgerlijke stand aanvragen

Een uittreksel, afschrift of akte kunt u digitaal aanvragen. Denk hierbij aan: een uittreksel echtscheidings-, geboorte-, huwelijks-, overlijdensregister, geregistreerd partnerschap, erkenningsakte van een kind, bewijs van inschrijving. Binnen 5 werkdagen ligt het bij u op de mat.

Gemeente Dronten kan het afschrift alleen leveren als de gebeurtenis na 01-01-1972 heeft plaatsgevonden.
Was de gebeurtenis voor 01-01-1972, dan kunt u een afschrift uit het geboorteregister aan vragen bij de gemeente Almere.

Vraag een afschrift of uittreksel van de burgerlijke stand aan bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Geef bij de aanvraag duidelijk aan waarvoor het afschrift of uittreksel nodig is.

De kosten voor een verkeerd aangevraagd uittreksel of afschrift worden niet terugbetaald.

De kosten voor een uittreksel Burgerlijke Stand: € 14,-

Binnen 5 werkdagen per post.

  • Voor uzelf.
  • Voor uw kind dat bij u woont. Ook als hij of zij ouder is dan 18 jaar. U mag dit doen met uw eigen DigiD-code. Let op dat de levensgebeurtenis in gemeente Dronten heeft plaats gevonden. Bijvoorbeeld is uw kind in Amsterdam geboren dan vraagt u het uittreksel aan in Amsterdam.
  • Voor iemand anders, als deze persoon u hiervoor machtigt. Gebruik hiervoor het machtigingsformulier uittreksels en verklaringen (pdf, 175 kB).

Voor een buitenlands pensioenfonds heeft u geen uittreksel nodig maar een attestatie de vita. Bij de aanvraag neemt u de brief mee van het pensioenfonds. De aanvraag is gratis.

Gemeenten leggen belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven vast in de Burgerlijke Stand. Bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk of overlijden. U kunt hier een afschrift of uittreksel van aanvragen. Dat is een schriftelijk bewijs van deze gegevens. U vraagt dit aan bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Een geboorteakte vraagt u bijvoorbeeld aan in de gemeente waar u geboren bent en een huwelijksakte in de gemeente waar het huwelijk is voltrokken.

In de Basisregistratie personen (BRP) staan gegevens van alle inwoners van Nederland. U kunt een kopie van uw eigen gegevens opvragen. Dit heet een uittreksel. Hierop staan onder andere uw naam, geboortedatum, geboorteplaats en huidige adres. Instanties kunnen om een uittreksel uit de BRP vragen. U kunt bijvoorbeeld aan een woningstichting laten zien dat u ingeschreven staat bij de gemeente.