Persoonsgegevens, inzage

Als inwoner of belanghebbende mag u een verzoek indienen om:

  • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerken;
  • uw persoonsgegevens te corrigeren;
  • uw persoonsgegevens te verwijderen;
  • het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Ook kunt u uw toestemming, als dit de grondslag van de verwerking van persoonsgegevens is geweest, intrekken en kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door ons.

Er kan een verzoek worden ingediend via twee manieren:

In uw brief vermeldt u de volgende gegevens:

  • voorletters en achternaam;
  • geboortedatum;
  • adres;
  • postcode en woonplaats;
  • kopie van uw legitimatiebewijs;
  • zo specifiek mogelijk beschrijven over welke persoonsgegevens en welke verwerking(en) het gaat.

Binnen vier weken na ontvangst informeren wij u wat er met uw verzoek is gebeurd. Wanneer wij niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek voldoen, leggen we dit uit in een besluit.

Als u het met het besluit niet eens bent, dan dient u een bezwaarschrift in. U kunt ook een klacht indienen bij de gemeente Dronten.