Basisregistratie personen (BRP), geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente kan voor u regelen dat bepaalde instanties de persoonsgegevens uit de basisregistratie personen (BRP) van u en/of uw minderjarige kinderen niet kunnen inzien. Dit kunt u makkelijk en snel online regelen

U vult het formulier aanvraag geheimhouding persoonsgegevens met DigiD in.

Ook kunt u dit formulier invullen en opsturen of inleveren bij het gemeentehuis. 

Wij zorgen altijd voor geheimhouding van uw gegevens als u daarom vraagt. Maar de geheimhouding geldt niet voor een aantal instanties zoals de belastingdienst, sociale verzekeringsbank, pensioenfondsen, waaraan wij uw gegevens kunnen en mogen doorgeven. Gemeenten of instanties die publieke taken uitvoeren kunnen informatie uit de BRP opvragen.

  • Log in met uw DigiD op de website Mijn Overheid.
  • Klik daarna op Persoonlijke gegevens bovenaan de pagina.
  • Onder het kopje BRP kunt u uw gegevens inzien.

Nee, hier zijn geen kosten aan verbonden.

Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.