Gemeentelijke begraafplaats 'De Wissel'

Als een naaste overlijdt, kunt u hem of haar laten begraven op een gemeentelijke begraafplaats. Ook kunt u kiezen voor crematie. In Dronten is er een gemeentelijke begraafplaats:

Begraafplaats ‘De Wissel’
De Wissel 1
8254 AM Dronten

Op begraafplaats De Wissel zijn verschillende mogelijkheden.

Algemeen graf 

Een algemeen graf wordt beschikbaar gesteld door de gemeente voor een periode van tien jaar (de wettelijke grafrusttermijn). Deze periode kan niet worden verlengd. Na deze periode kan het graf geruimd worden voor eventueel hergebruik. In een algemeen graf is plaats voor twee overledenen, die boven elkaar worden begraven. De gemeente bepaalt welke overledenen in één algemeen graf worden begraven. De overledenen zijn dus vrijwel nooit familieleden. Het naderhand bijzetten van familieleden in hetzelfde graf is niet mogelijk. De mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenkteken op een algemeen graf zijn beperkt. Het is verstandig om over het bovenstaande goed na te denken en/of er informatie over in te winnen.

Particulier graf 

Een particulier graf (ook wel huurgraf genoemd) wordt uitgegeven aan één persoon, de rechthebbende. Kenmerkend voor een huurgraf is dat de rechthebbende bepaalt wie erin begraven mag worden. In een huurgraf is ruimte voor twee overledenen, die boven elkaar worden begraven. Na het verstrijken van de wettelijke grafrusttermijn kan het graf geschud worden, waardoor er extra ruimte ontstaat voor één of twee overledenen. In een huurgraf kan ook een asbus bijgezet worden. Een huurgraf wordt uitgegeven voor een periode van 20 of 30 jaar. Na het verstrijken van deze periode kan het grafrecht telkens met 10 of 20 jaar worden verlengd. Besluit u het grafrecht niet te verlengen dan vervalt het recht aan de gemeente en kan het graf geruimd worden. Bij overlijden van de huidige rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. U kunt dit doorgeven aan de administratie van de begraafplaats. De mogelijkheden voor het plaatsen van een gedenkteken op een huurgraf zijn ruimer dan bij een algemeen graf.

Kindergraf 

In een kindergraf is ruimte voor twee overleden kinderen, jonger dan twaalf jaar. We kennen zowel huur- als algemene kindergraven. De uitgiftetermijn van een kindergraf komt overeen met die van de algemene en particuliere graven (zie boven). Een kind kan eventueel ook in een huurgraf voor volwassenen worden begraven, maar een volwassene niet in een kindergraf. Voor een gedenkteken op een kindergraf gelden afwijkende maten in vergelijking met een gedenkteken voor een algemeen of een particulier graf.

Bijzondere begravingen 

Een deel van de begraafplaats is gereserveerd voor rooms-katholieke begravingen. Op gewijde grond zijn zowel huur- als algemene graven beschikbaar. Ook voor islamitische begravingen is een voorziening getroffen. Tevens bestaat de mogelijkheid om tegemoet te komen aan veel, wettelijk toegestane, grafrituelen. Het is wel noodzakelijk hierover ruimschoots voordat de begrafenis plaatsvindt, te overleggen met de beheerder van de begraafplaats.

*) Alle genoemde graven worden alleen voor directe begraving, en in volgorde van ligging, uitgegeven.

Op begraafplaats De Wissel zijn verschillende mogelijkheden voor een urenengraf, urnennis en as verstrooiing.

Urnengraf

In een urnengraf worden maximaal twee urnen bijgezet. Een urnengraf wordt afgedekt met een uniforme steen (wordt door de gemeente verstrekt), of een siersteen (voor eigen rekening). Een urnengraf wordt uitgegeven voor een periode van twintig jaar. Verlenging is mogelijk voor tien of twintig jaar.

Urnennis

In een urnennis (in de urnenzuil) worden maximaal twee urnen bijgezet. Een Urnennis wordt afgedekt met een uniforme RVS-plaat (deze wordt door de gemeente verstrekt), of een siersteen (voor eigen rekening). Een urnennis wordt uitgegeven voor een periode van twintig jaar. Verlenging is mogelijk voor tien of twintig jaar.

As verstrooiing

Op een speciaal veld op de begraafplaats kan de as van een dierbare verstrooid worden. De mogelijkheid bestaat hierbij om een naamplaatje op een grote kei te bevestigen.

Voor begraving, bijzetting, en verstrooiing (hier zijn kosten aan verbonden) dient u een afspraak te maken met de beheerder van de begraafplaats via telefoonnummer 14 0321.

U kunt een overledene begraven, of in het geval van crematie laten bijzetten of verstrooien, op de gemeentelijke begraafplaats. Uw begrafenisondernemer regelt dit voor u. Maar u kunt dit ook zelf regelen.

Geef bij uw aanvraag dan de volgende informatie:

  • volledige naam van de overledene;
  • plaats en datum van geboorte;
  • plaats en datum van overlijden;
  • datum en tijdstip van begraven;
  • grafgegevens en de periode waarin u het graf wilt gebruiken;
  • van de recht- of belanghebbende: naam, adres, postcode en woonplaats, telefoonnummer, plaats en datum van geboorte, en de relatie tot de overledene;
  • eventuele bijzonderheden zoals bv. de afmeting van de kist, en of de kist moet dalen.

De gemeente onderhoudt op de gemeentelijke begraafplaatsen de algemene gebieden. U bent, als nabestaande, verantwoordelijk voor het onderhoud op en rond het graf zelf. Alleen voor het onderhoud van de graven voor 2007 zijn nog onderhoudscontracten afgesloten.

De beheerder van de begraafplaats is in de meeste gevallen aanwezig op de begraafplaats. Wilt u meer weten over de begraafplaats of begraven in de gemeente Dronten? Dan kunt u telefonisch contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via 14 0321.

Bij de begraafplaats is een aula voor het opbaren van een overledene of voor een begrafenisdienst.
De aula is van Uitvaartcentrum De Wissel. Wilt u gebruik maken van de aula? Maak dan een afspraak met Uitvaartcentrum De Wissel. 

Ze zijn bereikbaar via:
Telefoon: 0321-721111
E-mail: info@uitvaartcentrumdewissel.nl