Aangifte overlijden

De begrafenisonderneming regelt de aangifte van overlijden. Ook regelt de begrafenisondernemer het verlof tot begraven of cremeren.

Maakt u geen gebruik van een begrafenisonderneming, dan kunt u hiervoor een afspraak maken.

U kunt hier online aangifte van overlijden doen.

Wat heeft u nodig?

 • eHerkenning;
 • vestigingsnummer van de Kamer van Koophandel;
 • burgerservicenummer van de overledene;
 • inloggegevens iDeal (u betaalt direct bij de online aangifte);
 • verklaring van natuurlijk overlijden van de behandelend arts. Is er een verklaring van overlijden door de schouwarts van de GGD afgegeven? Dan stuurt de GGD deze zelf naar de gemeente. U hebt dan ook geen B-envelop nodig;
 • B-envelop. Hierin zit een formulier waarop de arts de oorzaak van het overlijden heeft ingevuld voor het CBS. U levert de B-envelop zo snel mogelijk (zonder afspraak) in op het gemeentehuis van Dronten. Of u stuurt het zo snel mogelijk op naar:

Gemeente Dronten
Afdeling burgerzaken
Postbus 100
8250 AC DRONTEN

Let op: belangrijk is dat u direct na de online aangifte het nummer van de akte van overlijden op de B-envelop noteert in het daarvoor bestemde vak

 • begrafenis of crematie binnen 36 uur na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts en van de officier van justitie;
 • begrafenis of crematie meer dan 6 werkdagen na overlijden? Verklaring van geen bezwaar van de behandelend arts.

Meestal doet de begrafenisondernemer aangifte van overlijden. Nabestaanden kunnen dit ook doen. Aangifte van overlijden moet binnen zes werkdagen na het overlijden gebeuren. De uitvaart moet namelijk volgens de wet binnen zes werkdagen plaatsvinden. Voor het doen van de aangifte heeft u een afspraak nodig.

Maak een afspraak voor een aangifte van overlijden.

 • een geldig paspoort of identiteitskaart;
 • bankpas voor betaling;
 • artsenverklaring;
 • verklaring arts en verzoek uitstel;
 • toestemmingsverklaring van de officier van justitie en GGD (alleen bij niet-natuurlijk overlijden);
 • envelop B (deze envelop is voor het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hier zit een formulier in van de arts. De envelop is gesloten en mag niet opengemaakt worden).
 • een aangifte van overlijden € 0,-;
 • een afschrift van een overlijdensakte € 16,60;
 • uitstel verlof tot begraven of cremeren € 25,10.

Na de afspraak aan de balie worden de documenten aan u meegegeven.