Echtscheiden

Een scheiding regelt u met een advocaat bij de rechtbank. Zodra uw scheiding is geregeld, meldt u of uw advocaat dit bij ons. Dit kan makkelijk en snel online ingepland worden. Uw echtscheiding is pas definitief als dit door ons verwerkt is in de burgerlijke stand.

Bent u getrouwd en gaat u scheiden? Dan moet uw huwelijk ontbonden worden door de rechter. Dit vraagt u aan bij de rechtbank met een met een verzoekschrift. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. U mag zelf uw advocaat kiezen.

Uw advocaat maakt samen met u een verzoekschrift voor de rechtbank. Daarna dient uw advocaat het verzoekschrift voor de scheiding in bij de rechtbank. De rechtbank gaat het verzoekschrift behandelen en later volgt er een uitspraak (beschikking).

De definitieve beschikking moet binnen zes maanden worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar u bent getrouwd.
Die gemeente zet dan op uw huwelijksakte dat u gescheiden bent. Door deze toevoeging is uw huwelijk officieel ontbonden. De gemeente gaat de huwelijksakte pas aanvullen als de beschikking definitief is. Meestal regelt uw advocaat dit voor u.

Een beschikking is definitief wanneer in hoger beroep gaan niet meer mogelijk is of wanneer u wanneer u beiden een akte van berusting ondertekent. Met het ondertekenen van een akte van berusting geeft u aan het eens te zijn met de beschikking en niet meer in beroep te gaan. Dit wordt meestal via uw advocaat geregeld.

Daarna zorgt uw woongemeente ervoor dat uw persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) worden aangepast. Alle instanties die gebruik maken van de BRP krijgen bericht dat u gescheiden bent. Hier kunt u vinden aan wie uw gemeente dit allemaal doorgeeft. U kunt ook in MijnOverheid zien dat uw burgerlijke staat is veranderd.

Dit is gratis.

Op de site van Rijksoverheid  vindt u meer informatie over scheiden.
Op de site van de Rechtbank vindt u meer informatie over de procedure bij de rechtbank.

Rechtwijzer biedt tips, hulpmiddelen en adviezen om zelf (samen met uw ex-partner) een scheiding te regelen. Rechtwijzer is ontwikkeld door de Raad voor Rechtsbijstand.