Naamgebruik wijzigen

Als u gehuwd bent, gehuwd bent geweest of een geregistreerd partnerschap heeft of heeft gehad, is het mogelijk om uw naamgebruik te wijzigen. U doet dit in de gemeente waar u woont.

U kunt uw verzoek online indienen.

Een geldig identiteitsbewijs.

  • uw eigen achternaam;
  • de naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner;
  • combinatie van uw eigen achternaam en naam van uw echtgeno(o)t(e) of partner.

Let op: op officiële documenten staat altijd uw geslachtsnaam.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie over het wijzigen van uw naam.

Hier zijn geen kosten aan verbonden.