Gemeenteraad

In de gemeenteraad van Dronten vertegenwoordigen 27 raadsleden de inwoners. Zij worden gekozen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen die eens in de vier jaar worden gehouden. Alle raadsleden zetten zich vanuit hun eigen politieke ideeën met enthousiasme in voor Dronten. Zij willen ervoor zorgen dat het voor u prettig leven is in Dronten.

Als inwoner heeft u grote invloed op de gemeenteraad. U kunt de raad(sleden) op verschillende manieren volgen. De raadsleden zijn erg geïnteresseerd in uw mening. Uw mening helpt ze om te werken aan de zaken die de Drontenaren belangrijk vinden.

Werkwijze

De gemeenteraad staat aan het hoofd van de gemeente en stelt de grote lijnen van het beleid vast. Daarnaast bepaalt de gemeenteraad waar het geld naar toe gaat. Als laatste controleert de gemeenteraad hoe het college van burgemeester en wethouders de gemaakte afspraken nakomt.

De medewerkers van de raadsgriffie ondersteunen de gemeenteraad.

Meer informatie

U leest meer op de website van de gemeenteraad.
Voor oudere informatie van voor 1 maart 2024 kijk dan hier.