Participatie

Heeft u een idee of initiatief dat iets verandert in uw of andermans woon- of leefomgeving? Dan spreekt het voor zich dat u de omgeving hierbij betrekt. Dat noemen we participatie.

Participeren hoort erbij

Participatie betekent dat u de omgeving betrekt bij een idee of initiatief dat iets verandert in uw of andermans woon- of leefomgeving. Participatie is van meerwaarde als u iets wilt bouwen of bijvoorbeeld een bedrijf wilt vestigen. Het draagt bij aan een breder gedragen plan en helpt om een goede relatie te krijgen of te houden met de buurt. Daarnaast kan het vergunningenproces soepeler lopen doordat er minder bezwaren komen.

Als u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor uw plan, is participatie in sommige gevallen zelfs verplicht. Dit betreft sommige initiatieven die niet passen binnen de regels van het omgevingsplan. De gemeente vraagt dan ook of u belanghebbenden hebt betrokken, op welke manier u dat heeft gedaan en wat u met de resultaten hebt gedaan. Verstandig dus om vooraf met participatie aan de slag te gaan. Als uw plan uiteindelijk wordt beoordeeld, nemen we daar de participatie in mee.

Check hier het participatieniveau.

Hulp nodig?

Neem dan contact op met het KCC via nummer 14 0321. Wij helpen u graag verder op weg.