De taken van wethouder Hillebregt

Wethouder L.L. Hillebregt heeft de volgende taken in haar portefeuille:

Portefeuille

 • Inclusieve samenleving
 • Personeel & organisatie
 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
 • Energietransitie
 • Klimaatadaptatie
 • Natuur en water
 • Wind
 • Grondstoffenbeleid en afval
 • Groentechnisch beheer
 • Civieltechnisch beheer
 • Integrale handhaving

Nevenactiviteiten

 • Lid pastoraatsgroep catechese (geloofsgemeenschap Willibrord Swifterbant)
  • Onbetaald