Terug naar de vorige pagina

Gemeentesecretaris Tineke van Lenthe

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris / algemeen directeur Drs. T. van Lenthe is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester.
Zij is ook hoofd van de ambtelijke organisatie en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.