Terug naar de vorige pagina

Jan Dirk Pruim

Gemeentesecretaris

De gemeentesecretaris / algemeen directeur J.D. Pruim is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en van de burgemeester. Hij is daarnaast hoofd van de ambtelijke organisatie en bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.