Evenement organiseren, melding of vergunning aanvragen

Update Coronamaatregelen

Let op! Momenteel geldt er een evenementenverbod. Dit houdt in dat er momenteel geen evenementen kunnen plaatsvinden.

Hopelijk keren we snel terug in een situatie waarin evenementen (onder voorwaarden) mogen plaatsvinden.

‘Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak’ is een evenement. Hieronder wordt verstaan: “een activiteit die in beginsel voor eenieder toegankelijk is (met en zonder kaartverkoop).’’ Hierbij kunt u denken aan een braderie, muziekfestival, een marathon, wielerronde en kleinere evenementen als een buurt/straatfeest en de buitenspeeldag. Hiervoor moet u een evenementenvergunning aanvragen of een melding doen.

Wat moet ik doen als ik een evenement wil organiseren in 2022?

Ook in 2022 moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen. Ook is er nog best veel onzekerheid of en in welke vorm evenementen door kunnen gaan. Duidelijkheid over de maatregelen kunnen wij nu niet geven. Wij kunnen wel aangeven hoe we in 2022 omgaan met het indienen van aanvragen en welke informatie aangeleverd moet worden.

Tijdig een aanvraag indienen

 • dien uw aanvraag voor een evenementenvergunning op tijd in. Doe dit na afstemming met de vergunningverlener;
 • kleine evenementen (A) minimaal acht weken voor het evenement. De middelgrote en grote evenementen (B en C) twaalf weken voor het evenement. Is het mogelijk uw aanvraag eerder in te dienen? Dan heeft dat zeker onze voorkeur, omdat deze nu ook aan de tijdelijke wet covid en ministeriële regelingen moeten worden getoetst;
 • een melding moet normaal gesproken twee weken voorafgaand aan het evenement worden ingediend. Maar ook bij een melding moet worden aangetoond dat er wordt voldaan aan de corona-maatregelen. Dat is binnen twee weken bijna niet haalbaar, zeker als we tegelijkertijd veel aanvragen ontvangen. Daarom adviseren wij u om minimaal deze vier weken, maar liever zes weken voor het evenement in te dienen.

In te leveren bijlagen

Naast de gebruikelijke stukken moet u kunnen aangeven dat en hoe u de corona-maatregelen gaat verwerken in uw evenement. Neem contact op met de vergunningverleners (via het nummer 14 0321) om te bespreken welke Corona-maatregelen van toepassing zijn op uw evenement.

Als u voldoet aan alle onderstaande regels dan kunt u het meldingsformulier ‘klein evenement’ indienen. 

 • het is een eendaags evenement;
 • het is geen commercieel evenement;
 • er zijn op enig moment maximaal 100 bezoekers;
 • er wordt geen muziek of ander geluid ten gehore gebracht met een geluidsniveau hoger dan 70 dB(A) op de gevels van omringende woningen/panden;
 • het evenement vindt niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad, parkeerplaats of op een locatie die een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten;
 • er worden voorwerpen geplaatst (springkussens, tenten, podia) die kleiner zijn dan 25 vierkante meter;
 • het evenement vindt plaats op;
  • maandag, dinsdag, woensdag of donderdag tussen 07.00 en 23.00 uur;
  • vrijdag of zaterdag tussen 07.00 en 24.00 uur;
  • zondag of feestdagen tussen 13.00 uur en 23.00 uur.

Voldoet u aan alle bovenstaande regels? Dan kunt u het meldingsformulier naar evenementen@dronten.nl opsturen. Dit formulier moet minimaal 10 werkdagen voorafgaand aan het evenement zijn ontvangen. Let er op dat u het formulier zo volledig en uitgebreid mogelijk invult (alle activiteiten en alle objecten die u plaatst benoemen) en een plattegrond meestuurt. Op de plattegrond moeten ook alle objecten (tent, bbq, springkussen, podium enz) worden aangegeven. Meldingsformulier klein evenement

Voldoet uw evenement niet aan alle regels voor een klein evenement? Dan kunt u het aanvraagformulier ‘evenementenvergunning’ indienen. Dit kunt u doen door het formulier naar evenementen@dronten.nl op te sturen. Het formulier moet minimaal twaalf weken voorafgaand aan het evenement ontvangen zijn. Let er op dat u het formulier zo uitgebreid mogelijk invult inclusief alle bijlagen en de behandelscan. Aanvraagformulier evenementenvergunning Behandelscan aanvraag evenementenvergunning

Melding evenement

Een melding van een evenement is gratis.

Evenementenvergunning

Het tarief voor het aanvragen van een evenementenvergunning wordt bepaald door het doen van een behandelscan. De behandelscan wordt door een vergunningverlener van de gemeente gedaan.

 • type A  € 192,15;
 • type B  € 494,15;
 • type B+ € 2306,10;
 • type C  € 6498,75.

Behandelscan aanvraag evenementenvergunning

Het kan zijn dat u als organisator van een activiteit een bewonersbudget of activiteitensubsidie kunt aanvragen.

Bewonersbudget

U kunt bewonersbudget aanvragen als u een evenement organiseert die de leefbaarheid in de buurt/wijken bevordert én de samenwerking stimuleert tussen (buurt)bewoners en de leefomgeving. Op de website hieronder kunt u kijken wat de precieze voorwaarden zijn en of u recht heeft op bewonersbudget.
Let op! Soms zult u eerst een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding Klein evenement moeten doen. Samen actief: bewonersbudget

Activiteitensubsidie

U kunt een activiteitensubsidie aanvragen als u een met het organiseren van uw evenement een prestatie, product of dienst levert voor inwoners van de gemeente Dronten. Een activiteitensubsidie 2022 is op twee verschillende manieren mogelijk:

 1. activiteitensubsidie voor een activiteit op één moment in 2022 (eenmalige activiteit). Deze subsidie moet minimaal twaalf weken voor het begin van de activiteit worden aangevraagd;
 2. activiteitensubsidie voor activiteiten gedurende een geheel of een deel van een kalenderjaar 2022. Deze subsidie moet worden aangevraagd voor 1 november 2021.

Let u erop dat u het aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Ook het veiligheidsplan met alle activiteiten, de begroting van de activiteit en een recente balans van uw organisatie meestuurt? U kunt een subsidie aanvragen wanneer er een tekort is op de begroting. Wanneer u geen balans kunt aanleveren, dient u dit te verklaren in een begeleidende brief. Uw aanvraag kan dan ook in behandeling genomen worden zonder recente balans. Een aanvraag zonder deze documenten wordt niet in behandeling genomen. In de begroting geeft u aan welke kosten u gaat maken voor het organiseren van uw activiteit. In artikel 8 van de subsidieregeling ziet u welke kosten subsidiabel zijn. Op de website vindt u meer informatie over de activiteitensubsidie, waaronder het aanvraagformulier van de activiteitensubsidie en de subsidieregeling. Let op: Soms zult u eerst een evenementenvergunning aan moeten vragen of een melding Klein evenement moeten doen. Activiteitensubsidie