Activiteitensubsidie

Een activiteitensubsidie is een subsidie voor activiteiten die een subsidieontvanger uitvoert. Met de activiteit wordt een prestatie, product of dienst geleverd. De subsidie kan bij de gemeente worden aangevraagd. Hiervoor moet een aanvraagformulier worden ingevuld.

Een activiteitensubsidie is op twee manieren mogelijk:

  • activiteitensubsidie voor een activiteit op één moment in een kalenderjaar (eenmalige activiteit). Deze subsidie moet minimaal twaalf weken voor het begin van de activiteit worden aangevraagd;
  • activiteitensubsidie voor activiteiten gedurende een geheel of een deel van een kalenderjaar. Deze subsidie moet worden aangevraagd voor 1 november van het jaar voorafgaande aan het kalenderjaar.

Voor veel subsidies zijn nadere regels vastgelegd in de Subsidieregeling die jaarlijks door het college van burgemeester en wethouders wordt vastgesteld.