Collectevergunning aanvragen

Het is verboden om zonder vergunning of melding een openbare inzameling van geld of goederen te houden of een intekenlijst daarvoor aan te bieden.
Wilt u een vergunning aanvragen of een melding doen? Dien tenminste 4 weken van te voren een aanvraag hiervoor in.

Aanvragen

Uiterlijk vier weken voordat u een collectevergunning nodig heeft, vult u het formulier Aanvraag collectevergunningĀ  in.

Voor informatie over landelijke collectes raadpleegt u het landelijk collecterooster en voor de lokale collectes raadpleegt u het gemeentelijke collecterooster. Beide collecteroosters vindt u op de website van het Centraal Bureau Fondsenwerving.

In een aantal gevallen kan worden volstaan met een melding. Daarvoor moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: De inzameling duurt niet langer dan 1 dag; Per dorpskern zijn niet meer dan twee inzamelingen gemeld voor die dag; De inzameling heeft betrekking op een lokaal goed doel of wordt georganiseerd door een inwoner of lokale organisatie; De organisator heeft tenminste 10 werkdagen voorafgaand aan de inzameling daarvan melding gedaan met het vastgestelde formulier.

Bij een inzameling gelden, zowel bij een vergunning als een melding, de volgende regels:

  • De inzameling vindt plaats tussen 08.00 uur en 21.00 uur;
  • De inzameling vindt niet plaats op zon- en feestdagen;
  • De collectanten zijn minimaal 16 jaar oud;
  • De collectanten dragen zichtbaar een legitimatiebewijs met hun naam.