Bouwarchief inzien

De gemeente bewaart bouwtekeningen en bouwplannen. U kunt deze tekeningen en plannen op afspraak inzien.
Dit kan op maandag, woensdag en vrijdagochtend tussen 08:30 tot 12:30 uur. Als het mogelijk is, sturen wij de bouwdossiers op per mail. Dan hoeft u niet langs te komen.

Aanvragen

Maak makkelijk en snel online een afspraak voor het inzien van een bouwdossier. 

Het inzien en toesturen van bouwdossiers is kosteloos.

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen.
Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets.
Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe bouwplannen worden vermeld in het huis-aan-huisblad Flevopost en op de gemeentelijke website. U kunt ze bekijken nadat ze zijn bekendgemaakt.

U kunt bij het archief alleen gegevens opvragen van een volledig opgeleverd project als het gaat om nieuwbouw. Voor inzage in lopende bouwprojecten neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0321.