Bouwtekeningen opvragen

U kunt uit het bouwarchief het volgende inzien of opvragen:

  • aangevraagde bouwvergunningen;
  • bouwtekeningen;
  • constructieberekeningen.

Aanvragen

Wilt u een lopende aanvraag voor een omgevingsvergunning inzien? Plan hiervoor via onze website makkelijk en snel een afspraak in. Onze inzet is om binnen tien dagen een afspraak te plannen.

Is een vergunning al afgegeven? Dan kunnen we de stukken ook digitaal toesturen. Stukken opvragen kan via een afspraak. Vermeld dan in de toelichting dat u graag de stukken digitaal ontvangt.
Let op! U hoeft dan niet bij de afspraak aanwezig te zijn.

Hieraan zijn geen kosten aan verbonden.

Iedereen die een omgevingsvergunning voor bouwen aanvraagt, moet een bouwplan indienen. Hierin staat wat de bouw of verbouw inhoudt. Ook vraagt de gemeente om een tekening van de bouw of verbouw, plus een situatieschets. Al deze gegevens kunt u bekijken bij de gemeente.

Nieuwe (ver)bouwplannen worden gepubliceerd op de website van de overheid. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in uw (of een andere) buurt? Dan kunt u zich aanmelden voor de e-mailservice rondom een zelfgekozen adres. Ook ontvangen alle inwoners van de gemeente Dronten bekendmakingen automatisch via de e-mail. Met deze e-mail wil de overheid u beter informeren over zaken die spelen in uw eigen buurt. Ook wordt het hiermee duidelijk hoe u inspraak kunt krijgen of bezwaar kunt indienen. Meer informatie is terug te vinden het nieuwsbericht.

 

U kunt bij het archief alleen gegevens opvragen van een volledig opgeleverd project als het gaat om nieuwbouw. Voor inzage in lopende bouwprojecten neemt u telefonisch contact met ons op via 14 0321.