Alcoholwetvergunning

Wilt u alcohol schenken in een commerciële horeca-inrichting? Dan heeft u een alcoholwetvergunning nodig. In een dergelijke horeca-inrichting mag u zowel zwak-alcoholhoudende dranken als sterke dranken verkopen voor gebruik ter plaatse.

Zie de legesverordening 2023. De prijzen zijn te vinden in Titel 3, hoofdstuk 1 horeca, paragraven 3.1 tot en met 3.1.9.

U vraagt de alcoholwetvergunning aan bij de gemeente waar uw horeca- of slijterijbedrijf is gevestigd. U kunt hiervoor mailen naar apv@dronten.nl.

In de volgende gevallen moet u een (nieuwe) vergunning aanvragen:

  • U wilt een (horeca)zaak starten;
  • U wilt alcoholhoudende drank schenken als instelling van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard;
  • De horeca-gelegenheid, die in de bestaande vergunning wordt genoemd, wijzigt.

De wet Bibob

Bij het aanvragen van een vergunning voor bijvoorbeeld de horeca, seksinrichtingen en speelautomatenhallen geldt de Wet Bibob. De Wet Bevordering integriteitsbeoordeling openbaar bestuur (Wet Bibob) voorkomt dat criminele activiteiten ongewild en onbewust mogelijk wordt gemaakt door de gemeente. De gemeente wil malafide ondernemers buiten de deur houden en zo een bijdrage leveren aan een gezonde en integere horecabranche.

U moet het vragenformulier Wet Bibob invullen

Dit is nodig bij een aanvraag voor een alcoholwetvergunning. Hiermee doet de gemeente een integriteitsonderzoek naar uw bedrijf en de personen die bij uw bedrijf zijn betrokken. In het formulier staan vragen over de financiering en zeggenschapsstructuur van uw onderneming. Ook staat aangegeven welke documenten u moet aanleveren.
Para commerciële horecabedrijven en slijterijen hoeven het vragenformulier Wet Bibob niet in te vullen.

De gemeente doet eerst eigen onderzoek

Blijkt na onderzoek dat de vergunning mogelijk gebruikt gaat worden voor criminele activiteiten? Dan kan advies worden gevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob. Hiermee wordt de beslistermijn met 8 tot maximaal 12 weken opgeschort. Nadat het advies is ontvangen wordt een besluit genomen op de aanvraag.

Zijn er geen twijfels over de integriteit van de ondernemer of de bij de onderneming betrokken personen? Dan kan de vergunning worden verleend.

 

Aan de alcoholwetvergunning zijn voorwaarden verbonden:

  • alle leidinggevenden (een leidinggevende zoals bedoeld in de Alcoholwet) zijn minimaal 21 jaar;
  • alle leidinggevenden zijn niet in enig opzicht van slecht levensgedrag (gevangenisstraf en/of geldboete);
  • alle leidinggevenden staan niet onder curatele;
  • er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig;
  • elke leidinggevende staat ingeschreven in het online Register Sociale Hygiëne;
  • uw horecazaak of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.

 

U dient hiervoor een verzoek tot wijziging in. Dit kunt u doen door het meldingsformulier ‘wijziging leidinggevende Alcoholwet’ ingevuld retour te sturen naar APV@dronten.nl. Hierbij dient u de arbeidsovereenkomst, kopie legimitatie en diploma Sociale Hygiëne aan te leveren van de nieuwe leidinggevende.

U vraagt opnieuw een alcoholwetvergunning aan.

Als u bouwtechnische aanpassingen heeft gedaan, dan meldt u dit binnen een maand via het mailadres apv@dronten.nl.