Exploitatievergunning openbare inrichtingen (horeca)

De gemeente Dronten voert in 2023 de horeca exploitatievergunning in. Een exploitatievergunning is een toestemming van de gemeente om een horecazaak te runnen. Dit betekent dat uw horecabedrijf aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Ook voor u als eigenaar en/of leidinggevende gelden er bepaalde vereisten.

De exploitatievergunning heeft als doel de openbare orde, veiligheid en het woon- en leefklimaat in de omgeving van uw horecabedrijf te beschermen. Zo waarborgen we een veilig bezoek aan uw horecabedrijf en een prettige woonbeleving voor omwonenden. Met deze vergunningsplicht wordt daarnaast een drempel opgeworpen tegen mogelijke criminele activiteiten waar u (ongewild) slachtoffer van kunt worden. Een ander belangrijk doel is een aantrekkelijke, gastvrije en eerlijke horecasector. We willen dat iedereen die onderneemt in onze gemeente gelijke kansen heeft. De horeca exploitatievergunning draagt hieraan bij omdat alle ondernemers aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen.

U moet een exploitatievergunning aanvragen als:

  • U een horecabedrijf heeft, start of overneemt. Dat geldt niet in alle gevallen. Voor een horeca gelegenheid in een zorginstelling hoeft dat bijvoorbeeld niet. Meer hierover leest u in de APV, artikel 2:28;
  • De exploitatie van een bestaande horecazaak verandert, bijvoorbeeld als de rechtsvorm van uw onderneming wijzigt of u nieuwe activiteiten gaat uitvoeren;
  • U de bestaande horeca-inrichting wilt uitbreiden, bijvoorbeeld als u het aantal m2 van uw inrichting wilt uitbreiden.

De exploitatievergunning vraagt u éénmalig aan en is gesteld op naam van de exploitant en het adres van de inrichting. Als u geen exploitatievergunning heeft, mag uw horecabedrijf niet open.

De invoering vindt gefaseerd plaats in een tijdsbestek van circa twee jaar. Wij nodigen per horecacategorie een groep ondernemers uit om de aanvraag te doen. Zo willen wij ervoor zorgen dat we uw aanvraag zorgvuldig afronden. U ontvangt een brief bericht als uw aan de beurt is. In die brief leggen wij uit wat wij van u verwachten en wat u van ons kunt verwachten. Uiteraard ontvangt u dan ook een uitgebreide toelichting op de procedure.

Wanneer u een onderneming wilt starten vragen wij u om contact met ons op te nemen. Dit kunt u doen door te mailen naar APV@dronten.nl. In de mail vermeldt u de locatie waar u de horecazaak wilt starten. Na het mailen nemen wij zo snel mogelijk contact met u op.

Aan de volgende voorwaarden moet u voldoen:

  • Uw vestiging moet passen in het bestemmingsplan of de leefmilieuomgeving;
  • Aanvrager en/of leidinggevenden mogen niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn.

Een onderdeel van de aanvraag is een Bibob-toets. Aan de hand van de wet (Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) wordt de integriteit van de aanvrager getoetst.

Aan het behandelen van een aanvraag exploitatievergunning zijn kosten verbonden. Dit noemen we leges. De bedragen (peildatum 2022) hiervoor zijn:

  • Voor enkel een exploitatievergunning: € 625,45;
  • Indien u op 1 januari 2022 een geldige alcoholwetvergunning heeft: € 410,50;
  • Voor een gecombineerde aanvraag inclusief een alcoholwetvergunning: € 1035,95.

Heeft u nog vragen na het lezen van deze informatie? Dan kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Dit kan per telefoon op 14 0321 of per email APV@dronten.nl.