Industrie- of bedrijventerrein, huren of kopen

Normaal geeft de gemeente bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein moet u zich houden aan de voorwaarden, die in het bestemmingsplan staan. De gemeente kan u alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet. Neem daarom eerst contact op met de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

 • de voorwaarden verschillen voor ieder terrein of bedrijvenpark;
 • de voorwaarden gaan meestal over:
  – de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten;
  – de grootte van het gebouw vergeleken met de oppervlakte van de bouwkavel;
  – het extra aantal banen die uw bedrijf oplevert.
 • soms wordt ook gelet op de soort werk.
  (Werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark. De volgende punten spelen hierbij een rol:

 • de milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten;
 • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel;
 • de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert;
 • de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

U kunt contact opnemen met de afdeling Gebiedsontwikkeling en laten weten dat u belangstelling heeft in een bedrijventerrein.