Onderneming starten

Dronten geeft je de ruimte!

Dronten biedt creativiteit, dynamiek en ambtenaren die met u meedenken. Wij zetten in op mensen die de mouwen op willen stropen.

Wilt u uw bedrijf in de gemeente Dronten vestigen? Er zijn allerlei mogelijkheden op onze bedrijventerreinen in Biddinghuizen, Dronten en Swifterbant.

Waarom kiezen voor Dronten?

 • centrale ligging in Nederland;
 • goede bereikbaarheid;
 • moderne infrastructuur;
 • gevarieerd woningaanbod;
 • royale, mooi opgezette bedrijventerreinen;
 • lage grondprijzen.

Bedrijventerreinen in de gemeente Dronten:

 • Agripark;
 • Business Zone Delta;
 • Hanzekwartier;
 • Mac3park;
 • Poort van Dronten;
 • Noorderbaan/Oldebroekerweg;
 • Korenmaaier;
 • Bloemenzoom;
 • Tarpan.

Op Dronten geeft je de ruimte kunt u meer informatie vinden over het starten van een onderneming en de beschikbare locaties.

Vergunningen zijn niet altijd noodzakelijk. Op de website van het Ondernemersplein kunt u toetsen of u een vergunning nodig heeft voor uw bedrijfsactiviteiten. Het is verstandig om, voordat u een bedrijf start, een aantal zaken goed af te stemmen met de gemeente. Start u bijvoorbeeld een bedrijf aan huis, dat wordt er getoetst of dit past bij het bestemmingsplan en beleid van de gemeente. Ook moeten sommige activiteiten getoetst worden aan de milieuwetgeving en aan de regelgeving op het gebied van brandpreventie en veiligheid.

De gemeente Dronten streeft naar efficiëntie. U kunt met al uw vragen terecht bij de accountmanagers van de gemeente. U kunt bellen met 14 0321.

Wilt u in contact komen met één van de accountmanagers? Kijk dan op de pagina ‘Ondernemersloket‘ bij wie u terecht kan met u vragen.

Wij vinden het belangrijk dat lokale ondernemers de kans krijgen mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Daarom nodigen wij u uit om uw bedrijf in onze database in te schrijven.

De gemeente geeft bedrijventerreinen uit. Bij gebruik van het bedrijventerrein bent u gebonden aan voorwaarden, zoals deze onder andere zijn vastgelegd in het bestemmingsplan. De gemeente kan u alleen een bedrijventerrein uitgeven als u aan deze voorwaarden voldoet. Neem daarom eerst contact op met de gemeente.

Wat zijn de voorwaarden?

De voorwaarden verschillen per terrein of bedrijvenpark:

 • De voorwaarden hebben vooral betrekking op de volgende punten:
  • milieubelasting van de bedrijfsactiviteiten;
  • de omvang van de bebouwing ten opzichte van de oppervlakte van de bouwkavel;
  • de extra werkgelegenheid die uw bedrijf oplevert.

Soms wordt ook gelet op de soort werkgelegenheid (werk voor specialisten die van buitenaf moeten komen krijgt meestal een lagere waardering dan werk dat geschikt is voor een deel van de lokale werklozen).

Als ondernemer loopt u regelmatig tegen het feit aan dat een bestemmingsplan bepaalde grenzen stelt aan activiteiten en of bouwmogelijkheden. Vaak zijn die grenzen helder, maar soms ook niet.

Heeft u een vraag over een (bouw)plan en wilt u weten of dit past in het bestemmingsplan? Dan kunt u deze vraag stellen via het contactformulier.