Melding of klacht openbare ruimte

Ziet u een stoeptegel los liggen, is er een boom omgewaaid, staat er een omleidingsbord scheef of ziet u andere zaken in de openbare ruimte? Maak er een foto van en geef eenvoudig de melding door via Fixi. U wordt vervolgens op de hoogte gehouden van de afhandeling van uw melding. De app kunt u ook gebruiken voor het melden van bijvoorbeeld zwerfafval of een niet werkende ondergrondse container. 

Mocht u een melding willen maken over een afvalpas of (kapotte) container aan huis dan kunt u dit gemakkelijk zelf doen. 

Let op! Heeft u een melding of klacht over de windparken? Kijk dan op deze pagina.

Fixi app

Ook kunt u een melding doen met de gratis Fixi app. Via de app kunt u de status van uw melding in de gaten houden en kunt u reageren op uw melding, ook nadat deze is afgehandeld door de gemeente. U kunt de Fixi app downloaden in de Appstore en Google Playstore. Of door te scannen van onderstaande QR code:

            
QR code Android              QR Code iOS

Meldingen op de kaart

U kunt zien op de kaart of er al een melding aanwezig is in de buurt van uw constatering en wat de status of afhandeling is van de melding. Een afgehandelde melding blijft nog twee weken zichtbaar op de website, waarna deze van de kaart verwijderd wordt.

Bij spoed belt u ons altijd via 14 0321.  Buiten kantoortijden kan het zijn dat u de voicemail van de piketmedewerker moet inspreken. Wij luisteren deze berichten altijd af. Spoedmeldingen zijn:

 • verstopte straatkolk, water op straat;
 • storing aan een pompgemaaltje (een brandend lampje op de kast);
 • rioolverstoppingen van het hoofdriool (Bij klachten door rioolverstoppingen in uw woning of op uw terrein, moet u zelf actie ondernemen of contact leggen met een loodgieter);
 • verzakkingen van de weg als gevolg van rioollekkage;
 • stank in uw woning;
 • verstopte duiker;
 • gladheid;
 • gevaarlijke situaties op de weg, gat in het wegdek.

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd. Het moet gaan om situaties die in strijd zijn met de wet- en regelgeving. De gemeente neemt over uw verzoek een formeel besluit, waartegen u bezwaar en beroep kunt instellen. U kunt alleen een verzoek indienen wanneer u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel, belang heeft bij de handhaving van de regels.

Ga zelf het gesprek aan.
Wilt u dat de gemeente iets doet aan een overtreding door iemand anders? Gaat u dan eerst zelf het gesprek met de overtreder aan. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. Eventueel kan Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland Buurtbemiddeling (MDF) u begeleiden met een gesprek.

Hoe dient u een verzoek tot handhaving in?
Komt u er samen met de overtreder niet uit? Dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven; dit heet een verzoek tot handhaving. Aan het indienen van het verzoek tot handhaving zijn voorwaarden verbonden. Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. Een verzoek:

 • kan alleen schriftelijk ingediend worden;
 • moet voorzien zijn van uw naam, adres en uw handtekening. Het verzoek kan niet anoniem worden ingediend;
 • moet voorzien zijn van een omschrijving van de situatie;
 • moet voorzien zijn van een aanduiding van het besluit dat wordt gevraagd;
 • moet voorzien zijn van een dagtekening.

Uw verzoek tot handhaving kunt u sturen naar
Gemeente Dronten
Postbus 100
8250 AC  Dronten