Milieumelding

De Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV) verzorgt namens de gemeente Dronten milieutaken. Dit is op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Heeft u vragen of klachten over het milieu? Dan kunt u contact opnemen met de OFGV in Lelystad. Een milieuklacht kan ook direct worden ingediend bij de OFGV. Voorbeelden hiervan zijn stankoverlast, geluidsoverlast bedrijven en geluidsoverlast van evenementen.

Op de website van OFGV staat welke klachten zij behandelen en waar u moet zijn voor andere klachten. Op deze site staat ook een klachtenformulier. Bij zeer dringende milieuklachten en/of calamiteiten kunt u bellen met de milieu­klachten telefoon van OFGV (0320) 265 400.

De Omgevingsdienst is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 08.00-17.00 uur.

Let op! Heeft u een melding of klacht over de windparken? Kijk dan op deze pagina.