Melding Windparken

Op dit moment wordt de klachten en meldingen procedure voor de windparken op de website aangepast. Binnenkort kunnen meldingen en klachten op deze pagina via een formulier worden ingediend en wordt uitgebreide informatie toegevoegd over wat u als melder kunt verwachten van de afhandeling van uw melding of klacht.
(laatste update: 25-01-2024)

Windplanblauw en Windplan Groen worden momenteel gerealiseerd in Dronten. Tijdens de bouw worden windmolens die zijn afgebouwd, geïnstalleerd en getest. Het kan dus zijn dat het park nog niet volledig operationeel en in gebruik is, maar u wel windmolens ziet draaien. De vorderingen van de bouw kunt u volgen via de websites van Windplanblauw en Windplan Groen.

Windplanblauw (op land en in het IJsselmeer) is naar verwachting in het 2e kwartaal 2024 volledig gereed, Windplan Groen 1e kwartaal 2024.

In Dronten werken de gemeente en de windparken samen, om vragen of meldingen over de windmolens goed te kunnen behandelen.  De gemeente ziet daarnaast toe op het naleven van de afspraken over geluid, slagschaduw en verlichting die in de vergunningen staan. Het windpark moet zich hieraan houden. Hoe we dit doen, hebben we vastgelegd in ons beleid toezicht en handhaving windparken Dronten.

Ervaart u overlast van de windmolens? Hieronder leest u hoe u bij de gemeente en het windpark een melding kunt maken. De gemeente treedt op als coördinator van de meldingen en het windpark wil graag informatie uit de omgeving ontvangen over hoe de draaiende molens worden ervaren. Daarom is het ook belangrijk dat u uw melding bij het windpark doet. Zij hebben een speciaal meldingsformulier, waar meer details worden uitgevraagd. In een gezamenlijk meldingenoverleg controleert de gemeente of uw melding is opgepakt en is er overleg over onderzoek naar uw melding.

Het ervaren van overlast betekent niet automatisch dat er wetten of regels worden overschreden en de gemeente dus kan ‘handhaven’. In de samenwerking met de windparken vinden we echter wel dat overlastervaring bespreekbaar moet zijn en er voor u als melder duidelijkheid moet zijn wat er met uw melding gebeurd en of er een oplossing mogelijk is.

Meldingen, klachten en vragen kunt u via de email aan ons doorgeven.

Indien u een klacht of melding heeft over overlast van geluid, slagschaduw of een melding over veiligheid, wordt nadrukkelijk geadviseerd deze ook kenbaar te maken bij het betreffende windpark. Lees daarover hieronder meer.

Meld hier uw melding of klacht aan Windplanblauw.
Meld hier uw melding of klacht aan Windplan Groen.

Ook de Coördinator van de windparken is bereikbaar voor uw vraag, melding of klacht:
Berend Lanser, Coördinator meldingen Windparken.
Hij is bereikbaar via email of telefonisch via 14-0321.

Voor het mogen laten draaien van de windparken van Windplanblauw en Windplan Groen zijn afspraken gemaakt met de gemeente over het snel en goed afhandelen van klachten en meldingen. Het is belangrijk dat inwoners meldingen en klachten kenbaar maken, zodat  de windmolens bijvoorbeeld goed ingesteld kunnen worden. Signalen vanuit de omgeving zijn dus nodig.

Denkt u dat er regels of wetten voor geluid, slagschaduw of verlichting worden overschreden door het windpark? Dan kunt u een klacht indienen bij de Omgevingsdienst, of een handhavingsverzoek indienen.