Melding Windparken

Heeft u een vraag of ervaart u overlast van de windturbines? Klik hier of op de afbeelding om te lezen hoe u de melding kunt maken en wat er met uw melding gebeurt.

Het stappenplan

Na het invullen van het meldingsformulier bij het windpark is het allereerst belangrijk dat het windpark van u kan horen waar u precies overlast van ervaart, op welke momenten en of het om geluid, slagschaduw of verlichting gaat. U krijgt daarom altijd eerst telefonisch contact met het windpark en wanneer u dat wilt een persoonlijk gesprek. Hierbij bepalen we gezamenlijk met u of er nog nader onderzoek nodig is en gedaan kan worden naar uw melding.

Verlichting of slagschaduw
Bij verlichting en slagschaduw zijn specifieke afspraken gemaakt met de windparken en oorzaken van overlast zijn vaak snel technisch te verklaren. De belangrijkste informatie hierover kunt u daarom het beste krijgen via het windpark zelf.

Geluid
Wanneer het gaat om geluid, is het belangrijk om te weten dat de ervaring van geluid voor iedereen heel persoonlijk en verschillend is. Het kan daarom belangrijk zijn om uw melding in het gezamenlijk meldingenoverleg te bespreken en specialisten in te schakelen.

Windturbines zijn technisch ingewikkelde machines, waar software, sensoren en andere technologieën worden gebruikt: Voor veiligheidseisen die de overheid stelt, maar ook om bij te harde wind of ijsvorming automatisch te stoppen met draaien. Ook om te voldoen aan de regels voor geluid en slagschaduw, of verlichting zitten er systemen in de windturbines die ervoor zorgen dat de turbine stopt met draaien of in een andere stand gezet kan worden.

De gemeente en windparken hebben allerlei technische informatie beschikbaar die kunnen helpen om een overlast melding verder te onderzoeken en een oorzaak te vinden, wanneer uit een eerste gesprek blijkt dat uw geluidsbeleving inderdaad van het windpark kan komen. In het meldingenoverleg worden beschikbare gegevens bij elkaar gebracht wanneer uw melding gezamenlijk onderzocht gaat worden. Of de gemeente of het windpark iets moet/kan doen en welke actie er dan precies genomen wordt, kan per geval heel verschillend zijn. Daarom wordt u doorlopend betrokken en op de hoogte gehouden van de stappen die volgen na een gesprek en wanneer er besloten wordt nader onderzoek te gaan doen.

De gemeente voert t/m eind 2024 geluidsmetingen uit en deelt de tussenrapportages op de website. Hier leest u de brief aan de gemeenteraad over het besluit om geluidsmetingen te gaan uitvoeren en meer informatie over het meetplan.

De geluidsspecialisten die de gemeente inzet voor de geluidsmetingen hebben de volgende tips voor inwoners die denken geluidsoverlast van een windturbine te ervaren. Zij adviseren om eerst te checken of het geluid dat u hoort, enkel van een windturbine komt. Of dat er mogelijk ook andere geluidsbronnen zijn in de buurt die het geluid mogelijk veroorzaken, of versterken. Deze informatie is voor eventueel nader onderzoek erg belangrijk, de specialist kan dan sneller bepalen welke techniek, methode of inzet nodig is om een oorzaak te achterhalen.

  • Probeer op het moment dat u overlast ervaart om alle apparatuur in en om het huis uit te schakelen en luister dan goed wat u waarneemt. Denk daarbij aan uw airconditioning, CV ketel, vijverpomp, warmtepomp of elektrische apparaten zoals een koelkast of vriezer. Schrijf uw waarnemingen op, het liefst met tijdstip en datum;
  • Bekijk of er in uw woonomgeving (buren, straat of wijk) apparaten bij buren in de tuin, op de woning of rondom de woning zijn die geluid maken. Of dat er ergens bedrijvigheid is in de buurt dat geluid veroorzaakt.

Zoek altijd contact en maak melding bij het windpark, ook wanneer u twijfelt of het geluid waar u last van heeft, van een windturbine komt. Het windpark kan vaak al snel beoordelen of een windturbine heeft gedraaid of stil stond op het moment dat u overlast had, of kan in sommige gevallen zien of er iets technisch aan de hand is wat hersteld moet worden.

Het ervaren van overlast betekent niet automatisch dat er wetten of regels worden overschreden en de gemeente dus kan handhaven. In de samenwerking met de windparken vinden we echter wel dat overlastervaring bespreekbaar moet zijn en er voor u als melder duidelijkheid moet zijn wat er met uw melding gebeurd en of er een oplossing mogelijk is.

Ook de coördinator van meldingen over de windparken is bereikbaar voor uw vraag, melding of klacht:
Berend Lanser, Coördinator meldingen Windparken. Hij is bereikbaar via email of telefonisch via 14-0321.

Denkt u dat er regels of wetten voor geluid, slagschaduw of verlichting worden overschreden door het windpark? Dan kunt u een klacht indienen bij de Omgevingsdienst of een handhavingsverzoek indienen.