Zwerfdieren en dode dieren

Ziet u een dood dier liggen?

Voor het verwijderen van dode dieren (kadavers) zijn er verschillende organisaties verantwoordelijk. Dit is afhankelijk van de vindplaats.

 • binnen de bebouwde kom en langs de polderwegen: Stichting Dierennoodhulp Flevoland via 06 36 29 33 27;
 • langs provinciale wegen en in provinciale kanalen: Provincie Flevoland via (0320) 265 265;
 • langs de A (-snel) wegen: Rijkswaterstaat via  (0800) 8002;
 • in de randmeren: Rijkswaterstaat via (088) 797 3300;
 • in de tochten: Waterschap Zuiderzeeland via (0320) 274 911;
 • Flevoland: Flevolandschap via (0320) 286 111.

Let op: raak nooit dode dieren met blote handen aan.

U belt de Stichting Dierennoodhulp Flevoland via 06 36 29 33 27. De Stichting Dierennoodhulp Flevoland vangt het dier op. De eigenaar kan het daar ophalen. Op de website van de Stichting Dierennoodhulp Flevoland vindt u meer informatie.

Als u drie of meer dode watervogels en/of meer dan twintig dode vogels op één plek vindt, meldt u dit aan de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Het Landelijk meldpunt dierziekten van de NVWA is dag en nacht bereikbaar op telefoonnummer (045) 546 31 88.

Dode dieren in het water kunnen wijzen op problemen met de waterkwaliteit.

Let op: raak nooit dode dieren met blote handen aan.

Uw dode huisdier mag niet in de afvalbak of restafvalcontainer, zelfs niet als het heel klein is. U kunt een aantal dingen doen met uw overleden huisdier:

 • het dier afgeven bij de eigen dierenarts;
 • het dier afgeven bij de milieustraat;
 • het dier tegen betaling laten ophalen door de Stichting Dierennoodhulp Flevoland;
 • het dier laten cremeren in een erkend huisdiercrematorium;
 • het dier laten begraven op een speciale begraafplaats voor huisdieren.

Is uw pony, geit of schaap overleden? U meldt dit direct bij het erkende destructiebedrijf Rendac via telefoonnummer (0900) 92 21. Dit bedrijf komt het kadaver tegen betaling ophalen en verwerken. Meer informatie leest u op de website van Rendac. Voor het kadaver van een paard geldt een uitzondering. Dit kadaver mag ook verbrand worden in een erkend huisdiercrematorium. Een paard mag u dus niet begraven op eigen terrein.