(Overlast en bestrijding van) Dieren en ongedierte

Ongedierte kan voor overlast zorgen en ziekten overdragen. Het knaaggedrag van ratten en muizen aan leidingen en kabels kan gevaarlijke situaties veroorzaken zoals kortsluiting en brand.

Wanneer de overlast plaatsvindt op gemeentegrond, kunt u hier online een melding van maken. Overlast van ongedierte bij particulieren kunt u melden bij een dierplaagbestrijder.

In openbaar gebied:

Op particulier terrein:

 • dit lost u zelf op. Neem contact op met een erkend bedrijf voor ongedierte- of plaagdierenbestrijding.

 

Ratten knagen door plastic, metaal, hout en beton op zoek naar voedsel. Daardoor kunnen ze behoorlijk veel overlast veroorzaken. Ratten kunnen ook dragers zijn van virussen en bacteriën (ziekte van Weil en paratyfus). Ratten zijn daardoor een gezondheidsrisico voor mensen en huisdieren.

Wat kunt u doen?

 • signaleert u ratten? Meld dit bij een dierplaagbestrijder;
 • ook kunt u helpen om het aantal ratten in woongebieden terug te dringen:
  • laat geen voedsel buiten uw woning liggen, zoals voer voor huisdieren, kippen e.d;
  • voer geen brood aan de vogels/eenden. Ratten worden door het voedsel aangetrokken;
  • gooi geen eten of etensresten op straat of over het balkon. Met etensresten kunt u wellicht nog een maaltijd koken of gooi het bij het GFT-afval;
  • zet geen afval los naast de (ondergrondse) afvalcontainer;
  • laat sowieso geen afval slingeren op straat;
  • repareer of vervang kapotte rioolbuizen, regenpijpen, ventilatieroosters en tegels.

De gemeente bestrijdt geen bijen. Bijen zijn een kwetsbare en beschermde diersoort. Voor het melden van bijenzwermen en bijennesten neemt u contact op met de Nederlands Bijenvereniging (NBV). Soms verwarren mensen bijen en wespen met elkaar. Bij overlast gaat het meestal om wespen. Deze zijn agressiever dan bijen. De gemeente bestrijdt alleen wespen in het openbaar gebied als deze in de buurt zitten van publieke voorzieningen zoals:

 • scholen;
 • winkels;
 • wijk- en buurtcentra of wijkposten;
 • bibliotheek;
 • speelplaatsen;
 • bushaltes.

Net als in het hele land heeft ook de gemeente Dronten last van de eikenprocessierups. Komt u ermee in aanraking, dan kan dat jeuk of irritatie aan ogen of luchtwegen het vervelende gevolg zijn. Wees dus gewaarschuwd en let extra goed op bij eikenbomen. We doen veel om de overlast van de rups te beperken, maar we kunnen niet alle aangetaste bomen behandelen.

Bent u eigenaar van een boom met eikenprocessierupsen? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de rups. Het is niet verplicht, maar we raden het wel aan. De rupsen weghalen is een lastige klus. U kunt hier het beste een specialist voor inhuren of een bedrijf dat bomen verzorgt. In de openbare ruimte zorgt de gemeente voor de bestrijding van de rupsen. Ziet u de eikenprocessierups in de openbare ruimte? Geef dit aan ons door via het formulier. Op deze kaart kunt u zien waar de eikenbomen staan. 

De rups van de buxusmot komt alleen voor op de buxus. Zodra de temperatuur in het voorjaar boven de 10 graden komt, worden de rupsen actief en eten ze de buxus op. Wees er snel bij om ze te bestrijden. De buxusmot plant zich meerdere keren per jaar voort en overwintert als jonge rups. Wilt u zelf wat doen tegen de buxusmot? Informatie vindt u op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Buxusplanten of buxushagen horen niet thuis in de ondergrondse containers voor restafval. Hieronder staan de drie verschillende opties om van uw aangetaste buxusplant of haag af te komen:

 1. in kleine hoeveelheden mag de buxus in uw GFT-minicontainer. Let wel op dat u de planten niet te hard aanstampt in de bak anders komen ze er misschien niet uit bij het leegmaken;
 2. u kunt de aangetaste buxushaag of buxusplanten naar de milieustraat brengen.

Teken zijn hele kleine spinachtige beestjes die in groenvoorzieningen zitten en leven van bloed. Teken kruipen vanuit het groen op dieren en mensen en bijten zich vast in de huid. Door zich te goed te doen aan het bloed zwellen teken na een paar dagen op tot een bruin of grijs bolletje ter grootte van een erwt en laten daarna los. Teken kunnen de Lyme bacterie bij zich dragen. Deze ziekte kan zonder behandeling ernstige gevolgen hebben. In eerste instantie veroorzaakt de bacterie griepachtige verschijnselen. Later kunnen ernstige problemen ontstaan zoals hartritmestoornissen, gewrichtsklachten of huidaandoeningen. De meeste mensen worden gebeten in de periode tussen maart en oktober. Voor verwachtingen van het aantal teken in Nederland kunt u terecht op de website van Tekenrader.nl. Op deze website vindt u ook informatie over wat u kunt doen als u door een teek bent gebeten. 

Veroorzaakt een verwilderd dier (kat, kraai, vos, duif, konijn, fret, kip, exotische dier, etc.) overlast? 
Vindt de overlast plaats binnen de bebouwde kom dan kunt u dit melden via het meldingsformulier. 
Vindt de overlast buiten de bebouwde kom plaats dan kunt u bellen met Jachttoezicht (telefoon 0527 699 250).
Vervolgens wordt ook gekeken of hulp van de Dierenambulance moet worden ingeroepen.

Overlast van (water)vogels kunt u melden bij de Dierenambulance Flevoland, telefoon 06 36 29 33 27.

Heeft u vermoeden van dierenleed dan kunt u dit melden bij de Dierenambulance op telefoonnummer 06 36 29 33 27. In dringende gevallen kunt u het ook bij de politie melden via 0900 8844.

Wilt u dieren in grotere hoeveelheden houden omdat u fokker van diersoorten bent of het houden van dieren als uw hobby heeft? Het kan mogelijk zijn dat u hiervoor een melding- of vegunningsplichtig heeft op grond van de wet Milieubeheer.

Algemene plaatselijke verordening

De gemeente is bevoegd regels te stellen aan het houden van dieren ter voorkoming of opheffing van overlast of van schade aan de openbare gezondheid. Dit kan het bevoegde gezag doen op gronden van de Algemene plaatselijke verordening (APV), maar ook op gronden van de Wet milieubeheer. U kunt bij de gemeente informatie opvragen voor vergunningen/ontheffingen op grond van de Algemene plaatselijke verordening (APV).

Wat heb ik nodig voor een vergunning?

Indien u niet zelfstandig de vragen kunt beantwoorden kunt u contact opnemen met uw gemeente. Zorg ervoor dat de onderstaande gegevens bekend zijn:

 • plaats waar de dieren worden ondergebracht aangegeven op een situatieschets;
 • de getroffen beveiligingsmaatregelen;
 • reden van uw aanvraag en het doel dat u voor ogen heeft.

Verbod

Het is verboden om dieren in grote hoeveelheden te houden. Denk aan tientallen honden en/of katten. Het houden van exotische dieren is meestal in het geheel verboden omdat deze dieren vaak tot een beschermde diersoort behoren.

Uitzondering

Instellingen zoals opvangcentra, asielcentra en dierentuinen hebben een ontheffing van het verbod.

Voor het laten uitvliegen van duiven heeft u binnen de gemeente Dronten geen ontheffing of vergunning nodig.

Voor meer informatie kunt u het contactformulier invullen.