Briefadres aanvragen

Iedereen die langer dan vier maanden in Nederland woont of gaat wonen moet ingeschreven worden in de basisregistratie personen (BRP) met een woonadres. Er zijn ook een aantal situaties waarbij iemand recht heeft om ingeschreven te worden met een briefadres.

Een briefadres kan worden aangevraagd als u:

  • geen woonadres heeft;
  • verblijft in een instelling;
  • voor korter dan acht maanden van een jaar in het buitenland gaat verblijven;
  • de komende twee jaar beroepshalve varend bent op een schip dat in Nederland een thuishaven heeft.

Voor een briefadres in gemeente Dronten kunt u contact opnemen met ons over uw verblijfsituatie. Dit kan door een mail te sturen naar adresonderzoek@dronten.nl of te bellen naar 14 0321.  Afhankelijk van uw situatie sturen we formulieren voor het aanvragen van een briefadres naar u toe of we informeren u over wat u in uw situatie moet doen voor een juiste inschrijving.
Zorg wel dat u in de mail een duidelijk omschrijving geeft van uw huidige verblijfsituatie.

Als u een briefadres in een andere gemeente wilt, dan moet u contact opnemen met die gemeente.

Als u ingeschreven wilt staan met een briefadres heeft u een adres nodig waar iemand woont om uw post in ontvangst te nemen. Die persoon moet toestemming geven en  moet zorgen dat uw post in uw bezit komt.

Heeft u recht op een briefadres maar  u heeft niemand die uw post in ontvangst wil nemen? Dan kan besloten worden om het adres van het gemeentehuis te gebruiken als briefadres.

Als u de aanvraag volledig heeft ingediend, moet er binnen vier weken besloten worden of het briefadres wordt toegekend of afgewezen.