Adresonderzoek

De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen.
Instellingen en overheidsorganen die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken, kunnen ook om een adresonderzoek vragen.

Als wij uw verzoek hebben ontvangen, proberen wij binnen vijf dagen te beoordelen of er wel of geen adresonderzoek nodig is. Wij zullen u hierover informeren. Als er een onderzoek is gestart, proberen we in contact te komen met de vertrokken persoon. Wij wijzen dan op de plicht van aangifte van adreswijziging. Als iemand zelf geen adreswijziging doorgeeft, moet de gemeente de uitkomst van het adresonderzoek verwerken. In de meeste gevallen zal de persoon uitgeschreven worden van het adres. Als het onderzoek is afgerond, ontvangt u van ons bericht. Wij streven ernaar om binnen twee maanden een onderzoek af te sluiten.

Er zijn geen kosten voor een onderzoek. 

Als iemand niet meer op een adres woont, maar zelf geen aangifte van adreswijziging doet, kunt u de gemeente vragen om een onderzoek verblijfplaats in te stellen.

U kunt helpen door zo veel mogelijk informatie te geven. Denk hierbij aan het telefoonnummer, emailadres of het (vermoedelijk) nieuwe adres van de persoon.

Een adresonderzoek hoeft niet altijd te gaan om perso(o)n(en) op uw adres. Als u vermoedt of zeker weet dat iemand onjuist ingeschreven is, mag u dat aan de gemeente doorgeven. Dit kan ook anoniem. Als er anoniem een melding bij ons binnen komt, informeren wij niet over de status van het onderzoek.