Uitbreidingsplannen Bouw- en Woonrijpmaken

Hier vindt u meer informatie en documenten over de uitbreidingplannen met betrekking tot het bouw- en woonrijpmaken.

Onlangs is de aanbesteding van het werk ‘’terreinafwerking het Erf” geweest. Aannemer ‘Reko Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf Raalte BV’ is hierbij het werk gegund. Zodra de planning en fasering van de aannemer bekend is, zullen wij deze op de website met u delen. We vragen u hierbij om de website goed in de gaten te houden.

Bijlage inrichtingsplan

Bijlage Faseringsplan 

Planning aanbrengen brug
Een onderdeel van de terreinafwerking van het Palet Oost, fase IV is het aanbrengen van een fietser- en voetgangersbrug over de watergang ter hoogte van de Piet Mondriaanstraat/Gildemeesterdreef. Door het aanbrengen van deze brug zal een verbinding tot stand worden gebracht van het Palet Oost naar de Wisentzone. Aannemer Schagen Infra BV zal in samenwerking met Salverda Bouw BV binnenkort starten met de voorbereiding. Een dezer weken zullen als eerste de palen worden geslagen en de landhoofden worden geplaatst. De verwachting is dat aan het einde van dit jaar de brug wordt geplaatst door FiberCore.

Het ontwerp van de brug is door bureau MA.AN gemaakt. Het zijaanzicht van de brug ziet er uit als de wieken van de windmolens die rondom Dronten in de omgeving staan.
De brug is gemaakt van composiet (kunststof versterkt met vezel) en ontwikkeld en gefabriceerd door FiberCore uit Rotterdam.
Om u een beeld van het soort/type brug te geven: Een soortgelijke brug is ook geplaatst aan de Rendiertocht.

Planning en fasering terreinafwerking Het Palet Oost fase IV
Door oplopende leveringstermijnen van o.a. stenen-, betonbandenleveranciers etc. en doordat sommige woning bouwers nog niet klaar zijn met de bouw van de woningen zal de uitvoering van de terreinafwerking (van geheel fase IV) vanaf januari 2023 plaats vinden. De planning en fasering van de civieltechnische aannemer Schagen Infra BV, zal zodra deze bekend is, gedeeld worden op de gemeentewebsite.

Houdt u daarom berichtgeving over de planning en fasering op deze website in de gaten.

Inrichtingsplan fase II en IV
Planning fase IV