Planschade windplannen

Bent u eigenaar van een woning of (bedrijfs-)pand in de buurt van het windpark? Als u denkt schade te lijden door Windplanblauw dan kunt u tot uiterlijk 6 november 2024 een planschadevergoeding vragen. Denkt u schade te lijden door Windplan Groen? Dan kunt u tot uiterlijk 16 september 2025 een planschadevergoeding vragen. Het gaat dan om een tegemoetkoming in de schade door waardedaling van de woning.

Alle aanvragen worden behandeld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De tegemoetkoming moet worden aangevraagd met het ‘Planschade Rijksenergieprojecten’ aanvraagformulier dat is te downloaden vanaf de website van de RVO. Het formulier moet volledig ingevuld, ondertekend en voorzien van de gevraagde bijlagen bij de gemeente Dronten worden ingeleverd. Dat kan door het aanvraagformulier en bijlagen per email te versturen aan windparken@dronten.nl of u kunt het sturen naar: Gemeente Dronten College van burgemeester en wethouders Postbus 100 8250 AC Dronten.

De gemeente stuurt uw schriftelijke aanvraag ter behandeling door naar de RVO. U krijgt van de gemeente en van RVO een ontvangstbevestiging. Procedure RVO behandelt de aanvraag volgens de daarvoor geldende richtlijnen (Beleidsregel advisering planschadeverzoeken). Zo schakelt zij een onafhankelijk planschadeadviesbureau in om te onderzoeken of er sprake is van planschade en wat de hoogte van die schade is. Een adviseur van dat bureau neemt met u contact op zodat u een toelichting kan geven. U krijgt ook een concept van het advies waarop u schriftelijk kan reageren. Op basis van het definitieve advies wordt een besluit genomen op uw verzoek. Deze procedure kan bijna een jaar in beslag nemen. Tegen het besluit kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Het bedrag van een toegekende tegemoetkoming in planschade komt voorrekening van de initiatiefnemers van het windpark. De uitkomst van het onderzoek, het advies en het besluit kan per situatie verschillen. Over de hoogte van eventuele planschadevergoedingen kan geen voorspelling worden gedaan. Uit toegekende planschadevergoedingen bij andere windparken in Nederland kan wel geconcludeerd worden dat de bedragen niet hoog zijn.

Meer weten over de procedure? Kijk dan op de website van de RVO.

Kosten

Wettelijk is vastgelegd dat u voor het in behandeling nemen van de aanvraag € 300,- moet betalen. Daarover krijgt u bericht van de RVO. Wanneer planschade wordt toegekend krijgt u dit bedrag terug. Als er geen planschade wordt toegekend niet.