#WINDWATWAAR: Nieuws en informatie

In de gemeente Dronten worden twee windparken gebouwd. Hoe zijn de windparken tot ontwikkeling gekomen? Op welke manier wordt er rekening gehouden met de natuur en omgeving? En hoe zit het eigenlijk met het geluid van windmolens? Met #windwatwaar gaan we in op de meest gestelde vragen van inwoners.

Hieronder verschijnen regelmatig nieuwe filmpjes, artikelen en andere informatie over de windparken.

Via de websites van de windparken kunt u lid worden van de nieuwsbrieven van Windplan Blauw en Windplan Groen, waar regelmatig nieuws wordt gedeeld over de bouw en andere ontwikkelingen.

Heb je vragen? Stel ze via windparken@dronten.nl. Voor het windmolenbeleid en andere informatie over de windparken, kijk onder “Zie ook”.

Informatiebijeenkomst planschade

In december 2020 heeft de gemeente in samenwerking met SOAZ een digitale informatiebijeenkomst over planschade gehouden. Tijdens deze bijeenkomst zijn verschillende vragen gesteld en beantwoord door het adviesbureau. De presentatie en beantwoording van vragen vind u hier.

Webinar “Weten over meten”

Op 19 mei 2021 organiseerde de gemeente via livestream een Webinar over geluidsmetingen. Adviesbureau Peutz en de GGD hebben hier een bijdrage aan geleverd.
Het Webinar kunt u hier terugkijken en de presentatie hier.

Van het Webinar is een naslagwerk gemaakt, waarin de vragen uit de chat zijn beantwoord door de gemeente, Peutz en de GGD. Het naslagwerk kunt u hier vinden.

Dronten Webinar Mentimeter
Factsheet laagfrequentie geluid RIVM

Informatiebijeenkomst gestarte geluidsmetingen

Op 27 mei 2024 houdt de gemeente Dronten een informatiebijeenkomst over de gestarte geluidsmetingen in 2023.
Op deze pagina volgt een naslagwerk van de bijeenkomst en hier vind u de 1e rapportage over de metingen.
Meer informatie over de geplande bijeenkomst is terug te vinden in het nieuwsbericht

Informatiebijeenkomst gestarte geluidsmetingen

Op 27 mei 2024 heeft de gemeente Dronten in samenwerking met Sensornet en DGMR een informatiebijeenkomst georganiseerd over de gestarte geluidsmetingen in 2023.
De rapportage over de geluidsmetingen van juni 2023 tot en met december 2023 vindt u hier.
Van de informatiebijeenkomst is een naslagwerk gemaakt, waarin vragen die gesteld zijn tijdens, op en na deze bijeenkomst zijn beantwoord door de gemeente, Sensornet en DGMR Het naslagwerk kunt u hier vinden.

Hier vind u de meest gestelde vragen met antwoorden over de windparken in Dronten. Dit overzicht krijgt regelmatig een update.

Staat het antwoord op uw vraag hier niet bij? Stuur uw vraag dan naar windparken@dronten.nl en we nemen binnen twee werkdagen contact met u op.

Informatie over hoe de windparken tot ontwikkeling zijn gekomen, op welke wijze inwoners en andere partijen zienswijzen hebben kunnen indienen en de rapporten zoals de Milieu Effecten Rapportage en het Rijksinpassingsplan kunt u vinden op de website van Bureau Energieprojecten.

Voor Windplanblauw vind u het jaaroverzicht hier

En voor Windplan Groen hier

In juni 2021 nam het college van B&W het besluit om geluidsmetingen te gaan uitvoeren voor de windparken.
Een motie van het CDA en vragen in de samenleving over mogelijke geluidsoverlast van de windparken, waren aanleiding om te besluiten geluidsmetingen te gaan uitvoeren bij de windparken in de gemeente Dronten. Toegezegd is daarbij om inwoners te betrekken. Een werkgroep van inwoners heeft inmiddels tussen het voorjaar van 2022 en september 2022 een participatieproces doorlopen met een specialistisch, onafhankelijk geluidexpert.
Medio februari/maart 2023 zal een informatiebijeenkomst worden gehouden voor inwoners en belangstellenden over het meetplan.

Wilt u meer weten over de adviezen van de geluidsexpert of het besluit?

Hier vind u de meest recente raadsinformatiebrieven:

Raadsinformatiebrief geluidsmetingen november 2022

Raadsinformatiebrief voortgang windparken november 2022