Inkomenstoeslag

Heeft u minimaal 3 jaar lang een laag inkomen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor individuele inkomenstoeslag. U kunt deze toeslag één keer per jaar aanvragen. De toeslag is in 2022:

  • € 300,00 voor een alleenstaande.
  • € 500,00 voor een alleenstaande ouder.
  • € 400,00 voor getrouwd of samenwonenden zonder ten laste komende kinderen.
  • € 500,00 voor getrouwd of samenwonenden met ten laste komende kinderen.

De toeslag wordt met € 50,00 verhoogd voor elk ten laste komend kind van 12 tot 18 jaar in het gezin.

Aanvragen

U kunt de individuele inkomenstoeslag aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

De aanvraag duurt maximaal 8 weken, gerekend vanaf de datum van aanvraag, inclusief ontvangst van alle gevraagde gegevens. Tegen het besluit op uw aanvraag kunt u bezwaar maken.

Voor uw aanvraag heeft u ook bewijsstukken nodig. Welke dat zijn, staat in het formulier. De bewijsstukken voegt u bij het aanvraagformulier. U verstuurt het ingevulde formulier met de bewijsstukken per post.  Of u geeft het af bij de receptie van het gemeentehuis.

• U bent (allebei) tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
• U bent geen student of scholier;
• U hebt de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen;
• Uw inkomen was de afgelopen 36 maanden niet hoger dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm (110% van de norm is voor alleenstaanden € 1.140,83 en voor gehuwden € 1.629,76 exclusief vakantietoeslag*). Als u met meerdere mensen of met meerderjarige kinderen woonachtig bent, gelden afwijkende normen. Informeer bij het team Bijzondere regelingen welke norm voor u van toepassing is);
• Uw vermogen (spaargeld, bezittingen of ander vermogen) is niet hoger dan de voor u geldende grens (de vermogensgrens is voor alleenstaanden € 6.505,00 en voor alleenstaande ouders en gehuwden € 13.010,00).

Uw re-integratieconsulent of gids beoordeelt of het voor u of uw partner naar verwachting mogelijk is om binnen 12 maanden een inkomen van tenminste de voor u geldende bijstandsnorm te verwerven. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met uw kennis en mogelijkheden en met de inspanningen die u heeft verricht om tot inkomensverbetering te komen. Als het krijgen van hoger inkomen wel mogelijk is, maar u heeft hier niet voldoende aan meegewerkt, dan heeft u geen recht op deze toeslag.