Energietoeslag lagere inkomens

De energieprijzen zijn de afgelopen maanden hard gestegen, waardoor veel huishoudens honderden euro’s extra kwijt zijn aan de energierekening. Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociaal minimum kunnen een eenmalige energietoeslag van € 1.300 krijgen.

In Dronten hanteren wij hiervoor een inkomensgrens van 130 procent van de geldende uitkeringsnorm. Ook kunt u gebruik maken van deze regeling als u een lager besteedbaar inkomen heeft. Hiervoor maken wij gebruik van de Voedselbanknormen.

U heeft hier in ieder geval recht op als u als huishouden een inkomen heeft dat lager is dan 130 procent van de geldende uitkeringsnorm.

130 procent van uitkeringsnorm exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.348,26 netto
Gehuwden/samenwonenden € 1.926,08 netto

Let op: voor pensioengerechtigden geldt een hoger bedrag. 130 procent van uitkeringsnorm voor pensioengerechtigden exclusief vakantietoeslag is voor:
Alleenstaande (ouder) € 1.498,13 netto
Gehuwden/samenwonenden € 2.028,53 netto

Alle huishoudens met een minimum inkomen die bij de gemeente bekend zijn, krijgen de eenmalige energietoeslag automatisch van de gemeente. Zij hoeven zelf geen aanvraag in te dienen.

U heeft ook recht op de eenmalige energietoeslag, als u een verwijzing van meer dan 3 maanden naar de Voedselbank heeft gekregen van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF). Wij weten dan dat u een laag besteedbaar inkomen heeft.

U heeft geen recht op de energietoeslag als u op 1 januari 2022:
– in een inrichting verblijft (volgens artikel 1, onderdeel f van de Participatiewet); of
– jonger bent dan 21 jaar; of
– jonger bent dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of
– u dak- of thuisloos bent en alleen een briefadres heeft in de gemeente.

Ook als u inwonend bent (kostendelersnorm) heeft u geen recht op de eenmalige energietoeslag.

Let op: als student kunt u wel aanspraak maken op de eenmalige energietoeslag als u zelfstandig woont en een energiecontract op uw naam heeft.

Klik op ‘Aanvraagformulier eenmalige energietoeslag 2022’ op deze pagina. Zorg dat u in ieder geval de volgende stukken kunt uploaden: identiteitsbewijs van u en uw eventuele partner, bankpas en gegevens over uw inkomen. Na het indienen krijgt u binnen acht weken bericht van de gemeente. 

U kunt de aanvraag indienen tot en met 31 december 2022.

Hiervoor kunt u bellen met uw/een inkomensconsulent, op werkdagen bereikbaar via 14 0321.

Of bezoek hiervoor een van de financiële spreekuren van Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF):
Swifterbant – De Steiger – De Heraldiek 2, dinsdag van 13.00 uur tot 14.00 uur
Biddinghuizen – De Binding – Akkerhof 3A, woensdag van 13.00 uur tot 14.00 uur
Dronten – De Meerpaal, Serviceplein – De Rede 80, donderdag van 13.00 tot 15.00 uur