Belastingen

De gemeente heft verschillende soorten belastingen, zoals afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerendezaakbelasting. De gemeente heeft het innen van de belastingen uitbesteed aan Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn (GBLT).

Voor informatie kunt u contact opnemen met GBLT via

  • het telefoonnummer 088-064 55 55 (lokaal tarief) en
  • de website van GBLT

U betaalt geen hondenbelasting in de gemeente Dronten. Het is dan ook niet nodig om honden aan- of af te melden.

Als u vindt dat uw belastingaanslag niet klopt of zonder goede reden is opgelegd, dan kunt u bezwaar maken. Dat kunt u doen bij Gemeenschappelijk Belastingkantoor Locosensus Tricijn (GBLT), via Mijn Loket. Voordat u bezwaar maakt adviseren wij u eerst telefonisch contact op te nemen met één van de medewerkers van GBLT. Het kan zijn dat dat uw probleem op die manier al opgelost kan wordenGBLT is bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur, op telefoonnummer 088-064 55555.

Omdat er veel WOZ-beschikkingen tegelijk worden verzonden, kan de afhandeling van uw bezwaarschrift meer tijd vragen.

Bent u het niet eens met de uitspraak op uw bezwaar? Dan kunt u binnen 6 weken na de datum van de uitspraak in beroep gaan. U doet dit door het indienen van een beroepschrift bij de Rechtbank Midden Nederland. Het indienen van een beroepschrift kost geld. U betaalt aan de rechtbank griffierechten. De Rechtbank Midden Nederland kan u hierover meer informatie geven.