Strategie en Themaplannen sociaal domein

Strategie sociaal domein: Samen bouwen aan samen leven

Samen bouwen aan samen leven, zo heet de nieuwe strategie voor het brede sociaal domein 2019-2022. De strategie is gemaakt in samenwerking met maatschappelijke partners, raad, OBD, wijknetwerken en de gemeentelijke organisatie. Wethouder Peter van Bergen: “ik vind het belangrijk dat we hierin samen optrekken, zodat we samen daadwerkelijk meer mogelijk kunnen maken.”

Themaplannen sociaal domein

Vanuit de strategie ‘Samen bouwen aan samen leven’ volgt een uitwerking in vijf themaplannen: Participatie, Zelfredzaamheid en eigen mogelijkheden, Gezonde leefstijl, Leefbaarheid en veiligheid en Opvoeden en opgroeien. Ook deze uitwerking maakten we samen. Met onze maatschappelijke partners, inwoners, onderwijs, sportverenigingen, werkgevers, wijknetwerken en professionals. We organiseerden onder andere bouwbijeenkomsten om de themaplannen vorm te geven. Vervolgens vormen we coalities om onze gezamenlijke doelen te bereiken. De vijf themaplannen vindt u aan de rechterkant.