Nieuwsbrief Participatie & Inkomen

De nieuwsbrief Participatie & Inkomen verschijnt minimaal vier keer per jaar en is een uitgave van het vakgebied Sociaal Domein. De nieuwsbrief wordt verspreid onder inwoners met een uitkering op grond van de Participatiewet, IOAW/Z en aan betrokken instanties. Aan de inhoud van de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend. Hieronder staat de laatste editie.