Jeugdhulp

Iedereen heeft weleens een vraag over zorg, werk, opvoeden of opgroeien waar niet meteen een antwoord op te vinden is. Vaak kunnen familie, vrienden of buren helpen met het vinden van een oplossing. Soms lukt dat niet en is professionele ondersteuning nodig. Deze ondersteuning kan bijvoorbeeld jeugdhulp zijn voor uw kind of gezin.

Hierbij een overzicht van aanbieders van Jeugdhulp in de gemeente Dronten.

Jeugdhulp is er voor jongeren tot 18 jaar en hun gezin. Jeugdhulp ondersteunt kinderen met bijvoorbeeld een beperking of een psychische stoornis, zoals autisme of een eetstoornis. Maar ook jongeren die gepest worden of faalangst hebben, kunnen baat hebben bij jeugdhulp. Ook ouders worden bij vragen ondersteund. Hierdoor komt er vaak weer meer balans in het gezin. 

Jeugdhulp kunt u aanvragen bij een gids jeugd van de gemeente Dronten. De gids gaat samen met u op zoek naar de juiste hulp voor uw gezin. Aanmelden voor jeugdhulp gaat via het emailadres jeugd@dronten.nl.
Vermeld in de email het volgende:

  • een korte omschrijving van de hulpvraag;
  • waar loopt u concreet tegen aan (eventueel met voorbeelden);
  • het ingevulde vragenformulier;
  • contactgegevens waar u op bereikbaar bent.

Een gids jeugd zal dan spoedig contact opnemen over uw hulpvraag.

Als u een gids jeugd heeft gesproken en jeugdhulp zal ingezet worden, dan zal de jeugdige worden aangemeld in ESAR. ESAR is een beveiligd internetsysteem voor professionals die werken met jongeren tot 23 jaar. Als een kind ondersteuning nodig heeft tijdens het opgroeien, zijn soms meerdere professionals tegelijkertijd betrokken. Het is belangrijk dat zij dit van elkaar weten, zodat zij met elkaar kunnen samenwerken om ieder kind op de juiste manier te ondersteunen. Het doel van ESAR is om deze professionals met elkaar in contact te brengen. Als meerdere professionals hetzelfde kind of gezin ondersteunen, dan krijgen zij hiervan bericht. Zo kunnen zij makkelijk met elkaar afstemmen wat het kind en het gezin nodig hebben.

Mochten hierover vragen zijn, kan er altijd contact opgenomen worden met de gids jeugd voor meer informatie.

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het organiseren van goede en toegankelijke jeugdhulpvoorzieningen. Het uitgangspunt daarbij is dat de verantwoordelijkheid voor het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen in de eerste plaats bij de ouders en jeugdige zelf ligt. Komen zij er niet uit, dan kunnen gezinnen bij de gemeente om hulp vragen.

Op deze pagina staan de verordening en de nadere regels Jeugdhulp